dao tao inhouse
Sao Kim
Mini MBA
cong ty dien luc
cang da nang
Cong ty Co phan Cat Tuong
Nhiet dien Uong Bi

Tại iEIT, những khóa học Đào tạo Inhouse của chúng tôi được xây dựng dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Tất cả chương trình giảng dạy đều được thiết kế sao cho phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khi đăng ký Đào tạo Inhouse tại iEIT sẽ không phải chuẩn bị bất kì tài liệu hay công cụ giảng dạy nào. Tất cả sẽ được chúng tôi chuẩn bị đầy đủ trước mỗi buổi học.

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm về quy trình tổ chức và triển khai đào tạo Inhouse tại đây

QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP

_________________________________________

Bước 1: Chuyên gia tiến hành khảo sát hiện trạng.
Bước 2: Đánh giá hiện trạng và xác định nhu cầu.
Bước 3: Trao đổi và thống nhất nội dung cơ bản.

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

_________________________________________

Bước 1: Dựa trên nhu cầu thực tế, iEIT xây dựng chương trình đào tạo.
Bước 2: Thống nhất thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan.
Bước 3: iEIT chuẩn bị tài liệu, công cụ giảng dạy.
Bước 4: Tiến hành đào tạo.

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU CHỈNH

_________________________________________

Bước 1: Lấy phản hồi của học viên.
Bước 2: Chuyên gia trở lại đánh giá hiệu quả.
Bước 3: Tư vấn điều chỉnh.

GIẢNG VIÊN, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

GIẢNG VIÊN

_________________________________________

Những giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn và huấn luyện Doanh nghiệp lâu năm, doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm.

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

_________________________________________

Tại iEIT, chúng tôi có 02 hình thức đào tạo:

  • Online (qua MS Teams)
  • Offline (tại doanh nghiệp hoặc trường Đại học Ngoại thương)

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

_________________________________________

– Tương tác, ví dụ thực tiễn, thảo luận và trải nghiệm thực hành.
– Học viên được hỗ trợ tài liệu, bài giảng online, hướng dẫn, huấn luyện triển khai dự án theo yêu cầu.
– Sinh hoạt trong cộng đồng Doanh nghiệp.

Dự án đã triển khai

đăng ký nhận tư vấn