Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – iEIT

  • A1007, Trường Đại học Ngoại Thương – 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

  • Hotline: 0909 111 485

  • Email: eit@ftu.edu.vn

  • Website: ieit.vn | ieit.edu.vn

LEAVE A MESSEAGE

Your personal information will be kept confidential!

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Đại học Ngoại thương luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên hệ từ phía khách hàng. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.