KEM 1764 1 min

General Introduction

Institute of Entrepreneur Instruction and Training - iEIT (formerly the Institute of Economics and International Trade) was established on June 17, 2011, according to the Decision of the Headmaster of Foreign Trade University with the main function of organizing research activities and technology transfer in economics and governance for businesses and the community. In June 2012, the Institute was licensed by Hanoi Department of Science and Technology to operate with the main functions: scientific research. on international economics and trade; science and technology services; consulting and training; fostering and improving professional skills; scientific and technological information; organizing seminars and conferences; international cooperation. Institute of Entrepreneur Instruction and Training - iEIT is a unit directly under the University, with the function of research, short-term training, fostering and consulting; providing consulting, training and transfer services; publish publications to publicize research results to businesses and the community, promote the activities of linking theory with practice of the University. The Institute currently has 02 staff members on the University's payroll and many contract officers. community and collaborators.

1. Our Mission

Connecting and creating knowledge brings practical and different values to customers and the community.

2. Core Values

 • Created in the spirit of "World quintessence - Vietnamese context".
 • Practical efficiency is the final measure to evaluate service results of iEIT.
 • Professional in every action & research.

3. Our Functions & Duties

Functions: Training, consulting and coaching in the fields of administration, business, commerce and digital transformation; conduct scientific research, publish and transfer research results, provide scientific and technological services to meet the needs of domestic and foreign enterprises, organizations and individuals.

Our tasks

 • Organizing and implementing scientific research activities on management, business, commerce, digital technology and transformation;
 • Organizing and implementing training, consulting and coaching activities for businesses, organizations and individuals as required in the licensed field;
 • Organizing and implementing science, technology and knowledge transfer services;
 • Organizing and implementing market research activities;
 • Organizing and implementing activities to connect business, connect community, promote business network, build and develop business ecosystem;
 • Formulate programs, plans, participate in bidding and organize the implementation of projects, tasks, programs and topics at all levels, domestically and internationally;
 • Mobilize and exploit domestic and foreign resources to invest in scientific research, technology transfer, and development of business cooperation models.
 • Signing and implementing research cooperation activities, projects, consulting service contracts, training, transfer with domestic and foreign partners.
 • Compilation, publication and publication of informational publications on the results of the Institute's activities, scientific research results and knowledge transfer to businesses and the community.
 • Organizing seminars, scientific conferences, scientific activities at all levels in the country and internationally in accordance with the law and the University.
 • Perform other duties assigned by the Principal.

3. Organization chart

Our Company ChartVien Dao tao va Tu van Doanh nghiep iEIT Dai hoc Ngoai thuong 2

4. Our activities

Thời gianNội dungCông ty
2015 – nayTư vấn chiến lược, tư vấn chuyển đổi sốCông ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
T3/2022 – nayHoàn thiện Hệ thống quản trịCông ty Cổ phần A.R.T
T8/2021 – T10/2022Triển khai hệ thống kiểm soát mục tiêu bằng OKRs năm 2021Công ty Cổ phần Nhà An Toàn
T9/2021 – nayHoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệpCông Ty Cổ Phần S New Rice
T3/2021 – nayHoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệpCông ty Cổ phần Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam
T6/2020 – T11/2020Rà soát Chiến lược và Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPITCT Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)
T9/2020 – T4/2021Rà soát Chiến lược, Xây dựng và kiểm soát mục tiêu năm 2021Công ty Cổ phần Artex Nam An
T7/2021Triển khai hệ thống kiểm soát mục tiêu bằng OKRs năm 2021Công ty Cổ phần Artex Nam An
T10/2021 – T12/2021Xây dựng chiến lược và Kiểm soát mục tiêu bằng OKRs năm 2022, tầm nhìn 2025 – Giai đoạn 1Công ty Cổ phần Artex Nam An
T12/2020 – T8/2021Rà soát tổ chức, chức năng nhiệm vụ đơn vị, mô tả công việc vị trí và định biên nhân sựCông ty TNHH MTV 27
T10/2020 – T8/2021Cải tiến theo triết ký Kaizen với nội dung 5S trong thực hành sản xuấtCông ty TNHH MTV 27
T2/2021 – T6/2021Xây dựng hệ thống quy trìnhCông ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
T4/2021 – T6/2021Xây dựng hệ thống kiểm soát mục tiêuCông ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
T7/2019 – T7/2020Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPICông ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem)
T7/2017 – T10/2017Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPICông Ty Thủy Điện Thác Bà
T7/2017 – T10/2017Khám sức khỏe doanh nghiệp – đánh giá hiện trạngCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
T8/2017 – T10/2017Khám sức khỏe doanh nghiệp – đánh giá hiện trạngCông Ty Cổ Phần Kombo
T2/2016 – T6/2018Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệpTCT GAS Petrolimex – CTCP (PGC)
T10/2021 – T12/2021Xây dựng hệ thống trả lương, thưởng theo phương pháp 3PsCông ty Cổ phần Traphaco
T7/2018 – nayXây dựng chiến lược và hệ thống kiểm soát mục tiêuCông ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam
2019Triển khai đào tạo và hỗ trợ điều chỉnh vận hành hệ thống KPITổng công ty Vận tải Biển
2019Triển khai đào tạo và hỗ trợ điều chỉnh vận hành hệ thống KPIVIMC Shipping Company
2020Triển khai đào tạo và hỗ trợ hệ thống chiến lược và KPICảng Đà Nẵng
2019Triển khai hỗ trợ hệ thống KPICảng Cái Lân
T2/2018Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quảCông ty Cổ phần Him Lam Mộc Dũng (HIMO)
T5/2016Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệpCông ty Cổ phần Licogi 166
T2/2018Xây dựng hệ thống quản lýCông Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ TSG