KHÓA HỌC ĐANG DIỄN RA THÁNG 09/2022

Thư ký trợ lý giám đốc

KHÓA HỌC

Thư ký, trợ lý giám đốc

  • Ngày khai giảng: 23/09/2022
  • Hình thức học: Online (qua MsTeam)
  • Số buổi học: 09 buổi (thứ 2-4-6 hàng tuần), từ 19h – 21h
Tìm hiểu thêm

KHÓA HỌC

Mini MBA – Quản trị kinh doanh thu gọn

  • Ngày khai giảng: 23/09/2022
  • Hình thức học: Online (qua MsTeam) + Offline
  • Số buổi học: 31 buổi học
Tìm hiểu thêm
1 1
Data Analytics for BI BA

KHÓA HỌC

Data Analytics for BI/BA

  • Ngày khai giảng: 28/09/2022
  • Hình thức học: Online (qua MsTeam)
  • Số buổi học: … buổi học
Tìm hiểu thêm