TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ AN TOÀN 2024 - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ AN TOÀN 2024

Nha An Toan. Buoi 6. 1
Đánh giá bài đăng này post

Ngày 06/07/2024, buổi đào tạo chuyên sâu cuối cùng trong chương trình đào tạo, huấn luyện về chuyển đổi số cho Công ty Cổ phần Nhà An Toàn (NAT) với nội dung: “Thực hành xây dựng đề án chuyển đổi số” đã được triển khai với sự tham gia của Ban chuyển đổi số của công ty và các chuyên gia trong tổ đào tạo, tư vấn về chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ: “Xây dựng và phát triển chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công thương Việt Nam trong chuyển đổi số”. 

Nha An Toan. Buoi 6. 1

Trải qua hơn 3 tháng triển khai chương trình đào tạo, huấn luyện về chuyển đổi số, đi qua 2 giai đoạn: giai đoạn đào tạo căn bản và giai đoạn đào tạo chuyên sâu; từ những kiến thức thu được trong quá trình được đào tạo, Ban chuyển đổi số NAT đã xây dựng được một bản kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của NAT. Đây là phiên bản đề án chuyển đổi số đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Công ty.

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Ban chuyển đổi số NAT đã trao đổi, trình bày các nội dung trong bản đề án bao gồm 6 phần:

          Phần 1. Bối cảnh tình hình

          Phần 2. Đánh giá sự sẵn sàng chuyển đổi số

          Phần 3. Định hướng, mục tiêu

          Phần 4. Mô hình và lộ trình

          Phần 5. Tổ chức thực hiện

          Phần 6. Đo lường, kiểm soát, tái lập 

Tư vấn trưởng: PGS, TSKH Nguyễn Văn Minh đã có những góp ý rất sâu sắc nhưng lại vô cùng thực tế, giúp Ban chuyển đổi số NAT có thể sửa đổi, bổ sung bản đề án sao cho phù hợp nhất, để đưa bản đề án vào thực tiễn triển khai chuyển đổi số tại Công ty. 

Nha An Toan. Buoi 6 2

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp tự hào là đơn vị được Bộ Công thương lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng và phát triển chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công thương Việt Nam trong chuyển đổi số”. Chương trình đào tạo được thiết kế, triển khai cho Công ty Cổ phần Nhà An Toàn đã thực sự thực hiện được mục tiêu đề ra, giúp doanh nghiệp hiểu đúng về chuyển đổi số, cung cấp hệ thống lý luận cũng như các công cụ để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Các chuyên gia đã giúp Ban chuyển đổi số NAT hình dung về hình thái và kết quả của quá trình chuyển đổi trong thời đại số. Chuyển đổi số tại NAT đầu tiên là hướng tới sự thuận lợi hóa cho khách hàng, mở các không gian tăng trưởng mới, phát triển tầm nhìn số cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *