Dịch vụ tư vấn: Rà soát và xây dựng chiến lược doanh nghiệp - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn: Rà soát và xây dựng chiến lược doanh nghiệp

Rà soát và xây dựng chiến lược doanh nghiệp
Đánh giá bài đăng này post

Rà soát và xây dựng chiến lược là một trong các loại dịch vụ tư vấn dài hạn của Văn phòng tư vấn iEIT. Gói dịch vụ này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan nhất về hiện trạng, chỉ rõ các vấn đề đang đồn tọng cần giải quyết của công ty.

Dịch vụ rà soát và xây dựng chiến lược là quá trình các chuyên gia của iEIT đánh giá lại kế hoạch hoặc chiến lược hiện tại và đề xuất các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa hoạt động trong tương lai. Chu trình rà soát bao gồm đánh giá mức độ hoàn thành của các mục tiêu chiến lược hiện tại, đánh giá tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh, phân tích các yếu tố nội và ngoại tại ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra những kết luận về điểm mạnh và điểm yếu của chiến lược hiện tại và các cơ hội và thách thức trong tương lai.

Sau khi đánh giá, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm tại iEIT tiếp tục xây dựng chiến lược doanh nghiệp, trong đó các quyết định về mục tiêu chiến lược mới và các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu này sẽ được đưa ra. Chiến lược mới này có thể liên quan đến việc thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng, tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tái cơ cấu tổ chức hoặc phát triển sản phẩm mới.

Tóm lại, rà soát và xây dựng chiến lược là dịch vụ tư vấn giúp các doanh nghiệp cải tiến và cập nhật chiến lược của mình để phù hợp với thị trường và đảm bảo sự cạnh tranh trên thị trường.

Các bước thực hiện rà soát và xây dựng chiến lược, bao gồm:

1. Bước 1: Giới thiệu và đào tạo về phương pháp xây dựng chiến lược doanh nghiệp

1.1. Định hướng hoạt động của công ty

Các chuyên gia tư vấn giúp doanh nghiệp định hoạt động của bản thân. Đó chính là những quan điểm về tầm nhìn, sức nhận biết, tham vọng, là mong muốn của doanh nghiệp trong việc tổ chức, vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, đội ngũ cố vấn giúp doanh nghiệp chỉ ra đường lối hoạt động với các phương thức, biện pháp, nguồn lực, trình tự, nguyên tắc  để đạt được đến mục đích, mong muốn sứ mệnh của mình. Từ đó, giúp xác định được sách lược cho doanh nghiệp một cách đúng đắn và đạt hiệu quả.

1.2. Đào tạo về phương pháp xây dựng chiến lược và giới thiệu các báo cáo cần chuẩn bị

Sau bước định hướng được hoạt động của công ty, Văn phòng tư vấn iEIT tiến hành các buổi đào tạo để xây dựng chiến lược phù hợp. Tiếp đến, đội ngũ chuyên gia sẽ giới thiệu đến Quý doanh nghiệp các loại báo cáo cần thiết.

2. Bước 2: Thu thập thông tin chung về tình trạng hoạt động của công ty

Trong bước này, các nhóm chuyên môn thực hiện trình bày báo cáo theo các chuyên đề (phụ thuộc vào số lượng phòng ban hiện tại của doanh nghiệp).

3. Bước 3: Xây dựng SWOT và thư viện giải pháp chiến lược

3.1. Phân tích mô hình SWOT

Phân tích SWOT là một công cụ phân tích chiến lược kinh doanh được sử dụng để đánh giá tình hình hiện tại của một doanh nghiệp và xác định các yếu tố nội và ngoại tại có thể ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp đó.

Phân tích mô hình SWOT của doanh nghiệp
Phân tích mô hình SWOT của doanh nghiệp
  • Điểm mạnh (Strengths): Là những khía cạnh tích cực của doanh nghiệp, bao gồm các tài nguyên, năng lực, kinh nghiệm, thương hiệu, công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, vị trí, quy trình hoặc tài sản khác có thể giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn trên thị trường.
  • Điểm yếu (Weaknesses): Là những khía cạnh tiêu cực của doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề như kinh nghiệm thiếu, sự phụ thuộc vào một số đối tác hay sản phẩm, chất lượng sản phẩm dưới mức trung bình, chi phí sản xuất quá cao, quy trình hoạt động chưa hiệu quả hay thiếu nhân lực.
  • Cơ hội (Opportunities): Là những tình huống hoặc thay đổi trong môi trường kinh doanh, bao gồm các xu hướng, nhu cầu của thị trường, thay đổi chính sách, cải tiến công nghệ, mở rộng thị trường hay sự phát triển của ngành công nghiệp, đem đến cơ hội cho doanh nghiệp để tăng trưởng và phát triển.
  • Thách thức (Threats): Là những yếu tố tiêu cực ngoại tại mà doanh nghiệp có thể gặp phải, bao gồm các vấn đề như cạnh tranh khốc liệt, thay đổi chính sách, sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng, giá cả cạnh tranh, khó khăn về tài chính, sự thay đổi trong cấu trúc thị trường.

3.2. Xây dựng chiến lược SWOT

Việc xây dựng SWOT cho doanh nghiệp giúp người quản lý hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và phát triển trong tương lai, đồng thời tìm kiếm cách để tận dụng các cơ hội và đối phó với các thách thức.

Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W)
Cơ hội (O) Chiến lược SO (Strengths-Opportunities): Tận dụng điểm mạnh để khai thác cơ hội. Đây là chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng để tận dụng điểm mạnh của mình để khai thác cơ hội trên thị trường. Ví dụ, nếu doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong sản xuất và chất lượng sản phẩm tốt, họ có thể sử dụng điều này để mở rộng thị trường bằng cách sản xuất thêm các sản phẩm mới hoặc mở rộng địa điểm kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chiến lược WO (Weaknesses-Opportunities): Khắc phục điểm yếu để khai thác cơ hội. Đây là chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng để khắc phục điểm yếu của mình để tận dụng cơ hội trên thị trường. Ví dụ, nếu doanh nghiệp đang gặp vấn đề về chất lượng sản phẩm, họ có thể sử dụng các cơ hội để cải thiện sản phẩm và tăng cường quản lý chất lượng để tăng độ tin cậy của sản phẩm và thu hút khách hàng mới.
Thách thức (T) Chiến lược ST (Strengths-Threats): Sử dụng điểm mạnh để đối phó với thách thức. Đây là chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng điểm mạnh của mình để đối phó với các thách thức trên thị trường. Ví dụ, nếu doanh nghiệp có thương hiệu tốt và khách hàng trung thành, họ có thể sử dụng điều này để đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ khác trên thị trường. Chiến lược WT (Weaknesses-Threats): Giảm thiểu điểm yếu và đối phó với thách thức. Đây là chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng để giảm thiểu điểm yếu của mình và đối phó với các thách thức trên thị trường. Ví dụ, nếu doanh nghiệp đang gặp vấn đề về chi phí sản xuất quá cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, họ có thể sử dụng các chiến lược để giảm thiểu chi phí sản xuất bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý chi phí, đồng thời tìm cách phát triển thêm các sản phẩm có giá trị cao hơn để tăng doanh số bán hàng và cạnh tranh trên thị trường.

4. Bước 4: Xây dựng bản đồ chiến lược

Việc xây dựng bản đồ chiến lược giúp các doanh nghiệp hoặc tổ chức xác định và trình bày một cách rõ ràng các mục tiêu chiến lược của họ, đồng thời giúp liên kết các mục tiêu này với các chỉ tiêu hiệu suất và hoạt động cụ thể để đạt được chúng. Sau đó, đội ngũ chuyên gia cùng với doanh nghiệp tìm ra sự giống nhau giữa các giải pháp của các nhóm và đưa vào Bản đồ chiến lược.

Bản đồ chiến lược cung cấp một cái nhìn toàn diện về chiến lược của doanh nghiệp và cung cấp cho nhân viên và các bên liên quan một khung nhìn rõ ràng về các mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu hiệu suất và hoạt động cần thiết để đạt được chúng. Nó cũng giúp doanh nghiệp phát hiện các mối liên hệ giữa các yếu tố khác nhau trong chiến lược của mình và tạo ra một kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Đăng ký dịch vụ tư vấn doanh nghiệp TẠI ĐÂY

VĂN PHÒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *