anh bia web thang 3

LỊCH HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI

HỘI THẢO: TỔ CHỨC VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

20/03/2024

 

Online qua MS teams

OFFLINE MINI MBA – QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔ HÌNH TINH GỌN

16/03/2024

 

Trực tiếp tại ĐH Ngoại thương

ONLINE MINI MBA – QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔ HÌNH TINH GỌN

05/03/2024

Online qua MS teams

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CSKH CHUYÊN NGHIỆP

10/03/2024

Online qua MS teams

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU: BSC – KPI – OKR

12/03/2024

Online qua MS teams

ĐÀO TẠO THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

08/03/2024

 

Online qua MS teams

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG: HIỆN ĐẠI – TINH GỌN – CHUYÊN NGHIỆP

06/04/2024

 

Trực tiếp tại ĐH Ngoại thương

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

15/04/2024

Online kết hợp Offline

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

10/05/2024

 

Trực tiếp tại ĐH Ngoại thương

QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

12/06/2024

 

Trực tiếp tại ĐH Ngoại thương

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

20/06/2024

 

Online kết hợp Offline

WEBINAR: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ KPI – BSC – OKR: PHÙ HỢP – HIỆU QUẢ

(28/02/2024 – Online qua Ms Teams)

OFFLINE MINI MBA – QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔ HÌNH TINH GỌN

(16/03/2024 – Trực tiếp tại 

Trường ĐH Ngoại thương)

ONLINE MINI MBA – QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔ HÌNH TINH GỌN

(05/03/2024 – Online qua MS Teams)

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ

CSKH CHUYÊN NGHIỆP

(10/03/2024 – Online qua MS Teams)

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU: BSC – KPI – OKR

(12/03/2024 – Online qua MS Teams)

ĐÀO TẠO THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

(08/03/2014 – Online qua MS Teams)

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG:

HIỆN ĐẠI – TINH GỌN – CHUYÊN NGHIỆP

(06/04/2024 – Trực tiếp tại

Trường ĐH Ngoại Thương)

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

(15/04/2024 – Online kết hợp Offline)

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

(10/05/2024 – Trực tiếp tại 

Trường ĐH Ngoại thương)

QUẢN LÝ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

(12/06/2024 – Trực tiếp tại 

Trường ĐH Ngoại thương)

QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

(20/06/2024 – Online kết hợp Offline)

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

hdcd
Beige and Brown Modern Illustration Online Study Benefits Infographic

VỀ CHÚNG TÔI - Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) thành lập theo quyết định số 779/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, có con dấu và tài khoản riêng.

Chúng tôi phát triển với mục tiêu xây dựng một đơn vị đào tạo và tư vấn đáp ứng các yêu cầu cao nhất của khách hàng, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để các thành viên sáng tạo và phát triển. Bên cạnh đó, iEIT mong muốn kiến tạo các sản phẩm khoa học và dịch vụ đào tạo, tư vấn với hàm lượng giá trị tăng cao, thảo mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và kết nối sáng tạo tri thức phục vụ Doanh nghiệp và Cộng đồng. Trong suốt 10 năm hoạt động, iEIT luôn tự hào vì luôn giữ vững 3 giá trị cốt lõi: Sáng tạo, Hiệu quả và Chuyên nghiệp.

kem 1764 optimized 20210107072536

HỒ SƠ NĂNG LỰC - VIỆN EIT

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG CỦA IEIT

Doi tac cua iEIT

NHẬN TƯ VẤN NGAY

Email và thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Đại học Ngoại thương luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên hệ từ phía khách hàng. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

    CHIA SẺ KIẾN THỨC