4.9/5 - (50 bình chọn)
KEM 1764 1 min scaled

Thông tin chung

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (tiền thân là Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế) thành lập ngày 17/06/2011, theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương với chức năng nhiệm vụ chính là tổ chức các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về kinh tế và quản trị cho doanh nghiệp và cộng đồng.Tháng 6/2012 Viện được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp phép hoạt động với các chức năng chính: nghiên cứu khoa học về kinh tế và thương mại quốc tế; dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, đào tạo; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; thông tin khoa học công nghệ; tổ chức hội thảo, hội nghị; hợp tác quốc tế.Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng nghiên cứu, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng và tư vấn; cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo và chuyển giao; phát hành các ấn phẩm công bố kết quả nghiên cứu tới doanh nghiệp và cộng đồng, thúc đẩy hoạt động gắn kết lý luận với thực tiễn của Trường.Viện hiện có 02 cán bộ viên chức thuộc biên chế của Trường cùng nhiều cán bộ hợp đồng và đội ngũ cộng tác viên.

1. Sứ mệnh của chúng tôi

Kết nối và sáng tạo tri thức mang lại giá trị thiết thực và khác biệt cho khách hàng và cộng đồng.

2. Giá trị cốt lõi

 • Sáng tạo trên tinh thần “Tinh hoa thế giới – Bối cảnh Việt Nam”.
 • Hiệu quả thiết thực chính là thước đo cuối cùng để đánh giá kết quả dịch vụ của iEIT.
 • Chuyên nghiệp trong mọi hành động, nghiên cứu.

3. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng: Đào tạo, tư vấn, huấn luyện trong các lĩnh vực quản trị, kinh doanh, thương mại và chuyển đổi số; nghiên cứu khoa học, công bố và chuyển giao kết quả nghiên cứu, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ chính:

 • Tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về quản trị, kinh doanh, thương mại, công nghệ số và chuyển đổi;
 • Tổ chức và triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn và huấn luyện cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo yêu cầu trong lĩnh vực được cấp phép;
 • Tổ thức và triển triển khai các dịch vụ khoa học, công nghệ, chuyển giao tri thức;
 • Tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường;
 • Tổ chức và triển khai hoạt động kết nối kinh doanh, kết nối cộng đồng, thúc đẩy mạng lưới doanh nhân, xây dựng và phát triển hệ sinh thái kinh doanh;
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch, tham gia đấu thầu và tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ, chương trình, đề tài các cấp, trong nước và quốc tế;
 • Huy động, khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển các mô hình hợp tác kinh doanh.
 • Ký kết và thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu, các dự án, các hợp đồng dịch vụ tư vấn huấn luyện, đào tạo, chuyển giao với các đối tác trong và ngoài nước.
 • Biên soạn, công bố và xuất bản các ấn phẩm thông tin về kết quả hoạt động của Viện, kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp và cộng đồng.
 • Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, các hoạt động khoa học các cấp trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Sơ đồ tổ chức

Dưới đây là sơ đồ tổ chức của chúng tôi:Vien Dao tao va Tu van Doanh nghiep iEIT Dai hoc Ngoai thuong 2

4. Hoạt động của viện

Thời gian Nội dung Công ty
2015 – nay Tư vấn chiến lược, tư vấn chuyển đổi số Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông
T3/2022 – nay Hoàn thiện Hệ thống quản trị Công ty Cổ phần A.R.T
T8/2021 – T10/2022 Triển khai hệ thống kiểm soát mục tiêu bằng OKRs năm 2021 Công ty Cổ phần Nhà An Toàn
T9/2021 – nay Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần S New Rice
T3/2021 – nay Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam
T6/2020 – T11/2020 Rà soát Chiến lược và Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI TCT Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC)
T9/2020 – T4/2021 Rà soát Chiến lược, Xây dựng và kiểm soát mục tiêu năm 2021 Công ty Cổ phần Artex Nam An
T7/2021 Triển khai hệ thống kiểm soát mục tiêu bằng OKRs năm 2021 Công ty Cổ phần Artex Nam An
T10/2021 – T12/2021 Xây dựng chiến lược và Kiểm soát mục tiêu bằng OKRs năm 2022, tầm nhìn 2025 – Giai đoạn 1 Công ty Cổ phần Artex Nam An
T12/2020 – T8/2021 Rà soát tổ chức, chức năng nhiệm vụ đơn vị, mô tả công việc vị trí và định biên nhân sự Công ty TNHH MTV 27
T10/2020 – T8/2021 Cải tiến theo triết ký Kaizen với nội dung 5S trong thực hành sản xuất Công ty TNHH MTV 27
T2/2021 – T6/2021 Xây dựng hệ thống quy trình Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
T4/2021 – T6/2021 Xây dựng hệ thống kiểm soát mục tiêu Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
T7/2019 – T7/2020 Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem)
T7/2017 – T10/2017 Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI Công Ty Thủy Điện Thác Bà
T7/2017 – T10/2017 Khám sức khỏe doanh nghiệp – đánh giá hiện trạng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
T8/2017 – T10/2017 Khám sức khỏe doanh nghiệp – đánh giá hiện trạng Công Ty Cổ Phần Kombo
T2/2016 – T6/2018 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp TCT GAS Petrolimex – CTCP (PGC)
T10/2021 – T12/2021 Xây dựng hệ thống trả lương, thưởng theo phương pháp 3Ps Công ty Cổ phần Traphaco
T7/2018 – nay Xây dựng chiến lược và hệ thống kiểm soát mục tiêu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam
2019 Triển khai đào tạo và hỗ trợ điều chỉnh vận hành hệ thống KPI Tổng công ty Vận tải Biển
2019 Triển khai đào tạo và hỗ trợ điều chỉnh vận hành hệ thống KPI VIMC Shipping Company
2020 Triển khai đào tạo và hỗ trợ hệ thống chiến lược và KPI Cảng Đà Nẵng
2019 Triển khai hỗ trợ hệ thống KPI Cảng Cái Lân
T2/2018 Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả Công ty Cổ phần Him Lam Mộc Dũng (HIMO)
T5/2016 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Licogi 166
T2/2018 Xây dựng hệ thống quản lý Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ TSG