GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG MẮT NGƯỜI LAO ĐỘNG - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TRONG MẮT NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đánh giá bài đăng này post

⁉️ 10 Người Lao Động không thuộc Phòng Nhân sự thì có đến 7 Người phản hồi về Người làm Nhân sự như sau:

  • Ông/bà ta thật khó ưa, cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó.
  • Suốt ngày kiếm chuyện, canh me để bắt lỗi của người lao động.
  • Lúc nào cũng quy trình, quy trình, thật là đồ cứng nhắc không có tình người.
  • Mở miệng ra là nói luật để bắt chẹt mình.
  • Suốt ngày làm ba cái việc giấy tờ và việc lặt vặt mà tưởng mình ngon lắm.
  • Ông/bà đó chả khác gì tay sai của giám đốc.

Thật sự rất đau khi phải nghe những phản hồi như vậy. Tuy nhiên đây là thực tế do chính các bạn làm sai cách.

Một phần vì không hình dung rõ bức tranh của vị trí CHRO, một phần vì các bạn được học quá nhiều về quy trình và luật lệ nên cứ mở miệng ra là nhắc đến quy trình, quy định và luật lệ. Phần lớn làm một cách rất rập khuôn, như một cái máy và thiếu tính linh động cần có. Hãy nhớ rằng:

✅ Quy trình sinh ra để phục vụ cho con người và mục tiêu, cái nào gây cản trở thì sửa chữa, thay thế, thậm chí là bỏ luôn. Con người và mục tiêu phải đặt lên trước quy trình, quy định.

✅ Gây Ảnh Hưởng Tích Cực với người khác trước khi mở miệng nói đến quy định, luật lệ hay quy trình nếu không chẳng ai muốn thực hiện và đó là khởi điểm cho thất bại của một CHRO” 

——————————————————————————–
🚩 Hoàn thiện kỹ năng làm việc với Con Người càng sớm càng tốt. Khi mọi người ủng hộ bạn, cơ hội để lên vị trí mới sẽ cao hơn, và bạn sẽ được nể trọng không phải chỉ vì chức danh bạn đang có mà vì chính con người của bạn. Chỉ có chức danh hão thì bị lợi dụng hoặc rớt xuống nhanh lắm.