5/5 - (1 bình chọn)

KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

4

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Chiến lược nhân sự trong điều kiện bình thường mới.
 • Tuyển dụng trong điều kiện quốc tế hoá thị trường lao động.
 • Đào tạo – huấn luyện trong công việc (TWI)
 • Đánh giá thành tích bằng KPI hay OKRs? Lương thưởng theo 2P hay
 • Tạo động lực bằng tác động tới hành
 • Ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu nhân sự.
 • Chuẩn bị nhân sự theo yêu cầu của CPTPP và
 • Ứng dụng công nghệ số trong quản trị nhân sự: Lựa chọn sao cho phù hợp?

MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

 • Xây dựng được chiến lược nhân sự kết nối với chiến lược của công
 • Hoàn thiện và chuẩn hóa các chức năng của bộ phận nhân sự: Tạo nguồn, tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, định biên, trả lương, luân chuyển, quy trình của hệ thống.
 • Thiết kế cấu trúc tổ chức bộ phận nhân sự phù hợp với điều kiện và chiến lược phát triển công
 • Hiểu rõ và phân bổ hợp lí nguồn nhân lực, tối đa hóa hiệu quả sử dụng nhân sự.
 • Chuẩn hoá các quá trình vận hành, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên.
 • Thiết kế hệ thống tạo động lực phù hợp.
 • Phân tích và dự báo và quản trị rủi ro trong chiến lược phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn của công
 • Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo cho Giám đốc nhân sự.

BUỔI

NỘI DUNG

THỰC HÀNH

01 Chiến lược quản trị nhân sự

+ Chức năng nhiệm vụ của Quản trị nhân sự
+ Yêu cầu về năng lực đối với chuyên viên phòng
nhân sự
+ Chiến lược nguồn nhân lực / HR Strategy

Thảo luận: chia sẻ những năng lực cần có đối với nghề nhân sự
 

 

 

02

Thiết lập hệ thống quản trị nhân sự tại doanh nghiệp

–   Nâng cao kỹ năng Phân tích công việc:

+ Nội dung và ý nghĩa của phân tích công việc

+ Quy trình phân tích công việc: Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

–   Thiết lập hệ thống quản trị nhân sự chuyên sâu tại

doanh nghiệp

+ Phân tích sơ đồ tổ chức;

+ Thực hành viết chức năng nhiệm vụ;

+ Thực hành phân tích bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

03 Tuyển dụng nhân sự

–   Công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp;

–  Quy trình tuyển dụng thực tế tại các doanh nghiệp hiện nay;

–  Nắm bắt nhu cầu tuyển dụng & các tiêu chuẩn tuyển dụng của vị trí cần tuyển;

–  Cách thức sử dụng các kênh tuyển dụng hiệu quả & một số lưu ý khi đăng thông tin tuyển dụng;

Thực hành:

Lập kế hoạch tuyển dụng chi tiết cho tổ chức (mục tiêu, kế hoạch, ngân sách)

Thảo luận:

Chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức hiệu quả hoạt động tuyển dụng.

04 Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ

–  Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình xây dựng chương trình đào tạo

–  Lên kế hoạch và tổ chức đào tạo;

–  Phân tích nhu cầu đào tạo;

–  Xây dựng mục tiêu đào tạo – mục tiêu học tập;

–  Phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự.

–  Hoạt động kiểm soát đánh giá và sử dụng kết quả đào tạo.

–  Hệ thống đào tạo nội bộ và tự đào tạo.

–  Cách thức tổ chức huấn luyện nhân viên hiệu quả

Thảo luận: chia sẻ hoạt động kiểm soát đánh giá và sử dụng kết quả đào tạo

Thực hành: Kỹ năng huấn luyện nội bộ

05 + 06 Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá thành tích của nhân viên

–   Thiết lập hệ thống quản lý và đánh giá thành tích

–  Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích của nhân viên thông qua hiệu quả công việc (KPI).

–  Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực (kiến thức, kĩ năng và hành vi).

–  Xây dựng các quy chế, quy định để đánh giá nhân viên.

–   Kết nối kết quả đánh giá thành tích với tiền

lương, tiền thưởng

Thực hành: Xác định khung năng lực cho nghề nhân sự
07 Xây dựng và quản lý hệ thống đãi ngộ (lương thưởng) dựa trên thành tích

–     Phân tích cấu trúc của hệ thống lương, thưởng và các đãi ngộ khác

–      Cập nhật kiến thức về hệ thống lương 3P

–     Nguyên tắc xây dựng và quản lý hệ thống lương, thưởng theo 3P

–      Nâng cao kỹ năng xây dựng hệ thống trả lương

theo vị trí: Phương pháp đánh giá giá trị công việc, xác định ngạch lương, bậc lương

–      Xây dựng trả lương theo năng lực

–     Thiết kế hệ thống trả lương, thưởng dựa trên thành tích.

Thảo luận: Chia sẻ hệ thống đãi ngộ mà doanh nghiệp đang triển khai

Thực hành: Xây dựng bảng lương 3P

–  Xây dựng và đánh giá giá trị công việc

–  Đánh giá năng lực và tính lương năng lực

–  Thực hành đánh giá nhân viên để xác định mức độ hoàn thành công việc.

08

 

Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, và các chính sách pháp luật liên quan

–     Nghiệp vụ bảo hiểm xã hội (chế độ BHXH, hồ sơ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp);

–     Giải quyết vấn đề về nhân sự, pháp luật và an toàn cho doanh nghiệp, người lao động;

–     Cách thức đánh giá việc trả lương, các chế độ chính sách liên quan và xây dựng quy chế lương phù hợp;

–     Cập nhật kiến thức các loại hợp đồng lao động, nguyên tắc áp dụng, các kỹ thuật khi xây dựng hợp đồng lao động chặt chẽ và xây dựng quy trình ký

hợp đồng lao động.

Thảo luận: Những vướng mắc pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI:

GỐC: 6.000.000 VNĐ

 • Ưu đãi học phí còn 4.500.000 VNĐ đối với tất cả học viên đăng ký và chuyển khoản học phí trước ngày 10/01;
 • Ưu đãi học phí còn 4.000.000 VNĐ đối với học viên đăng ký nhóm 2 trở lên hoặc chuyển khoản học phí trước 10/01;

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

 • Chủ tài khoản: Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp
 • Số tài khoản: 137607368
 • Ngân hàng: Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)_Chi nhánh Thăng Long
 • Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_Học phí lớp CHRO

NGÀY KHAI GIẢNG: 15/01/2024

THỜI LƯỢNG: 08 buổi (02h/buổi)

HÌNH THỨC HỌC: Online – Qua MSteam