KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Quản trị tài chính doanh nghiệp

1. Đối tượng tham dự:

 • Cán bộ, nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực tài chính mong muốn tìm hiểu chuyên sâu các phương pháp phân tích tài chính cho doanh nghiệp;
 • Các cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp;
 • Tất cả các đối tượng mong muốn học tập và làm các chức vụ tại bộ phận tài chính của các công ty.

2. Mục tiêu khóa học

 • Cập nhật tình hình tài chính hiện thời, vận dụng tốt các biến chuyển của thị trường tài chính để áp dụng vào thực tế
 • Phân tích chi tiết các báo cáo tài chính, đánh giá tài chính các dự án đầu tư
 • Nắm chắc kiến thức liên quan đến quản trị tài chính nội bộ

NỘI DUNG MÔN HỌC/COURSE OUTLINE

BUỔI

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG THỰC HÀNH

 

Buổi 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

– Vai trò của kế toán tài chính và quản trị tài chính trong doanh nghiệp

– Mục đích của thông tin tài chính, các nguyên lý kế toán và tài chính

– Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính

+ Kiểm soát, đánh giá các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp

+ Thuyết minh báo cáo tài chính, mối liên hệ giữa các thành phần của báo cáo tài chính

+ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đang được áp dụng

Thực hành: Rà soát hoạt động tài chính tại doanh nghiệp.

 

Buổi 2:

Phân tích chỉ số tài chính của doanh nghiệp

– Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

+ Chỉ số thanh toán

+ Chỉ số hoạt động

+ Chỉ số rủi ro 

+ Chỉ số tăng trưởng tiềm năng

– Phân tích kết cấu trong báo cáo tài chính

+ Cơ cấu và chi phí sử dụng vốn

+ Phân tích tác động của đòn bẩy

– Phân tích Dupont

– Những ưu nhược điểm của phân tích chỉ số tài chính

 

Buổi 3: 

Quản trị dòng tiền và dự toán vốn lưu động

– Quản trị dòng tiền doanh nghiệp và dự báo dòng tiền

– Phương pháp quản trị dòng tiền để đạt hiệu quả trong kinh doanh

– Vòng quay vốn lưu động

– Quản trị công nợ phải thu, phải trả, kỳ thu tiền bình quân, số ngày phải trả bình quân

– Quản trị hàng tồn khi, tối ưu hóa số ngày tồn kho bình quân

 

Buổi 4:

Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp

– Nguyên tắc đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh

– Phân tích quan hệ khối lượng – chi phí – lợi nhuận

– Điểm hòa vốn

– Đánh giá hiệu quả hoạt động so với ngân sách đề ra

– Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

– Phân bổ chi phí chung đến từng sản phẩm, chi nhánh

 

Buổi 5:

Kiểm soát chi phí, lập và sử dụng ngân sách

– Xác định các loại chi phí trong doanh nghiệp và vai trò của việc kiểm soát các chi phí

– Các công cụ kiểm soát chi phí hiệu quả

– Phân tích biến động chi phí và vận dụng phân tích chi phí để đưa ra các quyết định trong kinh doanh

– Thực hiện quy trình lập ngân sách doanh nghiệp

– Sử dụng ngân sách hiệu quả, hợp lý để quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

 

Buổi 6:

Phân tích, thẩm định các dự án đầu tư

– Đánh giá ảnh hưởng của quyết định đầu tư

– Xác định các thông tin cần thu nhập để đánh giá dự án đầu tư

– Các kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư

– Xác định các nguồn vốn cần thiết để thực hiện dự án

– Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư

– Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư (NPV, IRR, PI, DPP,…)

 

Buổi 7:

Quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

– Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện các rủi ro

– Quy trình quản trị rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp

– Biện pháp khắc phục, cải thiện và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

– Các công cụ kiểm soát tài chính nội bộ

– Xây dựng các quy chế, quy trình để kiểm soát hoạt động nội bộ doanh nghiệp

 

Buổi 8:

Quản trị hệ thống thuế trong doanh nghiệp

– Nhận diện và phòng ngừa rủi ro về thuế tại doanh nghiệp

– Các phương pháp tối ưu về thuế

– Những lưu ý về các chi phí được trừ

– Cập nhật các nội dung về thuế mới nhất

 

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI:

6.000.000 VNĐ

 • Giảm ngay 500k/học viên nếu đăng ký trước ngày 05/11
 • Giảm ngay 1000k/học viên nếu đăng ký theo nhóm từ 02 người trước 05/11

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

 • Chủ tài khoản: Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp
 • Số tài khoản: 137607368
 • Ngân hàng: Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)_Chi nhánh Thăng Long
 • Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_Học phí khóa Mini MBA
 

HÌNH THỨC HỌC: Online (qua MS Teams)

  MỘT SỐ KHÓA HỌC KHÁC

  Thư ký trợ lý giám đốc

  KHÓA HỌC THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

  Data Analytics for BI BA

  KHÓA HỌC DATA ANALYTIC FOR BI/BA

  1 1

  KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH THU GỌN – MINI MBA