5/5 - (88 bình chọn)

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

3 1

1. Đối tượng tham dự:

  • Cán bộ, nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực tài chính mong muốn tìm hiểu chuyên sâu các phương pháp phân tích tài chính cho doanh nghiệp;
  • Các cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp;
  • Tất cả các đối tượng mong muốn học tập và làm các chức vụ tại bộ phận tài chính của các công ty.

2. Mục tiêu khóa học

  • Cập nhật tình hình tài chính hiện thời, vận dụng tốt các biến chuyển của thị trường tài chính để áp dụng vào thực tế
  • Phân tích chi tiết các báo cáo tài chính, đánh giá tài chính các dự án đầu tư
  • Nắm chắc kiến thức liên quan đến quản trị tài chính nội bộ

NỘI DUNG MÔN HỌC/COURSE OUTLINE

BUỔICHUYÊN ĐỀNỘI DUNG THỰC HÀNH
 

Buổi 1:

Tổng quan tài chính doanh nghiệp

– Vai trò của kế toán tài chính và quản trị tài chính trong doanh nghiệp

– Mục đích của thông tin tài chính, các nguyên lý kế toán và tài chính

– Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính

+ Kiểm soát, đánh giá các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp

+ Thuyết minh báo cáo tài chính, mối liên hệ giữa các thành phần của báo cáo tài chính

+ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán đang được áp dụng

Thực hành: Rà soát hoạt động tài chính tại doanh nghiệp.

 

Buổi 2:

Phân tích chỉ số tài chính của doanh nghiệp

– Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp

+ Chỉ số thanh toán

+ Chỉ số hoạt động

+ Chỉ số rủi ro 

+ Chỉ số tăng trưởng tiềm năng

– Phân tích kết cấu trong báo cáo tài chính

+ Cơ cấu và chi phí sử dụng vốn

+ Phân tích tác động của đòn bẩy

– Phân tích Dupont

– Những ưu nhược điểm của phân tích chỉ số tài chính

 
Buổi 3: 

Quản trị dòng tiền và dự toán vốn lưu động

– Quản trị dòng tiền doanh nghiệp và dự báo dòng tiền

– Phương pháp quản trị dòng tiền để đạt hiệu quả trong kinh doanh

– Vòng quay vốn lưu động

– Quản trị công nợ phải thu, phải trả, kỳ thu tiền bình quân, số ngày phải trả bình quân

– Quản trị hàng tồn khi, tối ưu hóa số ngày tồn kho bình quân

 
Buổi 4:

Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp

– Nguyên tắc đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh

– Phân tích quan hệ khối lượng – chi phí – lợi nhuận

– Điểm hòa vốn

– Đánh giá hiệu quả hoạt động so với ngân sách đề ra

– Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

– Phân bổ chi phí chung đến từng sản phẩm, chi nhánh

 
Buổi 5:

Kiểm soát chi phí, lập và sử dụng ngân sách

– Xác định các loại chi phí trong doanh nghiệp và vai trò của việc kiểm soát các chi phí

– Các công cụ kiểm soát chi phí hiệu quả

– Phân tích biến động chi phí và vận dụng phân tích chi phí để đưa ra các quyết định trong kinh doanh

– Thực hiện quy trình lập ngân sách doanh nghiệp

– Sử dụng ngân sách hiệu quả, hợp lý để quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

 
Buổi 6:

Phân tích, thẩm định các dự án đầu tư

– Đánh giá ảnh hưởng của quyết định đầu tư

– Xác định các thông tin cần thu nhập để đánh giá dự án đầu tư

– Các kỹ thuật đánh giá dự án đầu tư

– Xác định các nguồn vốn cần thiết để thực hiện dự án

– Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư

– Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư (NPV, IRR, PI, DPP,…)

 
Buổi 7:

Quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

– Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện các rủi ro

– Quy trình quản trị rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp

– Biện pháp khắc phục, cải thiện và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

– Các công cụ kiểm soát tài chính nội bộ

– Xây dựng các quy chế, quy trình để kiểm soát hoạt động nội bộ doanh nghiệp

 
Buổi 8:

Quản trị hệ thống thuế trong doanh nghiệp

– Nhận diện và phòng ngừa rủi ro về thuế tại doanh nghiệp

– Các phương pháp tối ưu về thuế

– Những lưu ý về các chi phí được trừ

– Cập nhật các nội dung về thuế mới nhất

 

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI:

6.500.000 VNĐ

5.000.000 đồng/ học viên nếu đăng ký trước ngày 05/09/2023
4.500.000 đồng/ học viên khi đăng ký nhóm 2 người trở lên trước ngày 05/09/2023

 

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

  • Chủ tài khoản: Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp
  • Số tài khoản: 137607368
  • Ngân hàng: Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)_Chi nhánh Thăng Long
  • Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_Học phí khóa QTTCDN
 

HÌNH THỨC HỌC: Online qua MS Teams 

THỜI GIAN KHAI GIẢNG: 12/09/2023