TOP DOWN- MỘT TRONG 4 PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI THẺ BSC ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

TOP DOWN- MỘT TRONG 4 PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI THẺ BSC ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Xam So ghi chep va Ca phe tren Ban Bia Sach Wattpad
Đánh giá bài đăng này post

 

🔗Link đặt sách “Quản trị mục tiêu bằng KPI, BSC và OKR” tại đây 

Là phương án triển khai từ trên xuống. Lãnh đạo công ty sẽ chủ trì xây dựng chiến lược. Căn cứ chiến lược sẽ hoàn thiện Bản đồ chiến lược theo quan điểm của Thẻ điểm cân bằng. Từ Bản đồ chiến lược sẽ cụ thể hóa thành Thẻ BSC ở cấp công ty. Từ Thẻ BSC thông qua việc phân tích qui trình kinh doanh kết hợp với mô hình tổ chức, lãnh đạo công ty sẽ quyết định giao các mục tiêu này cho các đơn vị hay là đội nhóm thực hiện.

Tùy theo cơ cấu mà mục tiêu tiếp tục được giao xuống tới cá nhân hay dừng lại. Sau khi giao mục tiêu xong, lãnh đạo công ty sẽ quyết định cơ chế thưởng khi đạt được mục tiêu. Cơ chế này sẽ làm rõ nguồn thưởng tương ứng với mức mục tiêu đạt được và cách phân chia cho hai nhóm đối tượng: 1) nhóm trực tiếp tạo ra kết quả; 2) nhóm hỗ trợ. Thống nhất, mục tiêu, nguồn thưởng, cơ chế chia thưởng, cụ thể đối tượng trực tiếp thực hiện và đối tượng hỗ trợ – vậy là tất cả đã sẵn sàng để vận hành phương án xây BSC từ trên xuống.

Xam So ghi chep va Ca phe tren Ban Bia Sach Wattpad

Ưu điểm của phương án này là đơn giản trong triển khai, vì là hình thức quản trị mục tiêu chiến lược, căn cứ vào kết quả đạt được sẽ tổ chức khen thưởng, không đụng chạm đến vấn đề lương của hệ thống.

Do đó, phương án này rất phù hợp với doanh nghiệp ở giai đoạn đầu áp dụng hệ thống BSC-KPI để hình thành văn hóa quản trị theo kết quả. Điều kiện duy nhất cần có là sự cam kết tham dự từ đầu của lãnh đạo. Vì ngoài lãnh đạo thì không ai có thể chốt mục tiêu, chốt cơ chế để quá trình vận hành.

Nhược điểm của phương án này là thực hiện có tính thời điểm, không có tính hệ thống, không tạo ra những thay đổi cơ bản về tổ chức, bồi dưỡng phát triển năng lực phù hợp với chiến lược của công ty

📌Để biết thêm nhiều các thông tin, kiến thức hữu ích hơn về các công cụ quản trị mục tiêu, hãy đặt mua sách ngay qua các kênh:

🔵Tiki: https://bit.ly/42Xw6S2

🔥Tomaha: https://tomaha.net

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *