Sơ đồ Gantt - công cụ quản lý dự án hiệu quả - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Sơ đồ Gantt – công cụ quản lý dự án hiệu quả

Đánh giá bài đăng này post

Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả sẽ giúp bạn quản lý tối ưu thời gian của mình, nâng cao hiệu quả và năng suất công việc. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn Công cụ lập kế hoạch cho dự án Gantt, một công cụ giúp bạn kiểm soát thời gian thực hiện và hoàn thành công việc.

Sơ đồ Gantt là được xây dựng vào năm 1910 bởi Henry Laurence Gantt (1861-1919), một kỹ sư cơ khí và cố vấn dự án người Mỹ.  Sơ đồ Gantt đã được sử dụng rộng rãi trong những công trình lớn như đập Hoover hay hệ thống đường quốc lộ liên bang Mỹ và đến ngày nay, nó vẫn được sử dụng rộng rãi như một công cụ quan trọng để quản lý các dự án.

Sơ đồ Gantt biểu diễn thời gian thực hiện các nhiệm vụ trong dự án, giúp các nhà quản lý theo dõi và quản lý công việc trơn tru hơn. Trong sơ đồ Gantt, các công tác được biểu diễn trên trục tung và thời gian tương ứng được biểu diễn trên trục hoành – đó là những đoạn thẳng nằm ngang có độ dài nhất định chỉ thời điểm bắt đầu, thời gian thực hiện thời điểm kết thúc.

Để tiến hành xây dựng sơ đồ Gantt, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

  • Xác định các hoạt động cần phải làm để hoàn thành công việc.
  • Tính toán thời gian cần thiết để hoàn thành công việc cho mỗi hoạt động, tùy thuộc vào khối lượng công việc, nguốn lực cho phép và tổng thười gian để hoàn thành công việc.
  • Xác định mối liên hệ giữa các hoạt động.
  • Vẽ lịch thực hiện các hoạt động cụ thể ( mỗi công việc được biểu hiện bằng một thanh ngang theo trục hoành thời gian).
  • Điều chỉnh thời gian tất cả các công việc cho đến khi bạn hoàn thành lịch trình. ( sắp xếp các hoạt động sao cho thời điểm hoàn thành của chúng không vượt quá thời điểm hoàn thành đã được định trước).

Mẫu lập kế hoạch cho dự án

Công cụ Gantt

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng sơ đồ Gantt là một công cụ lập kế hoạch và quản lý thời gian rất đơn giản, dễ xây dựng, giúp nhà quản lý dễ dàng giám sát tiến độ hoàn thành của các dự án công việc lớn.