TỪ MỤC TIÊU TỚI HÀNH ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

TỪ MỤC TIÊU TỚI HÀNH ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC

anh ed
Đánh giá bài đăng này post

Mục tiêu là kết quả của một quá trình. Mà quá trình thì thường có 3 giai đoạn (IPO): Đầu vào (Input) – Quá trình (Process) – Đầu ra (Output). Thường thì người ta hay nói đến mục tiêu đầu ra hay là kết quả cuối. Nhưng đừng quên ngoài kết quả cuối còn có kết quả đầu vào và kết quả trung gian. Để chính xác trong quá trình thiết lập mục tiêu bạn cần làm rõ là đang hướng tới  mục tiêu nào, tránh nhầm lẫn mục tiêu cuối và mục tiêu trung gian. Các mục tiêu trung gian cần được xem như là các nấc thang, hoặc tiến trình để bạn đạt được mục tiêu cuối.

🔗Link đặt sách quản trị mục tiêu tại đây

Mục tiêu đương nhiên đi kèm theo hành động. Hành động đúng và trúng sẽ bảo đảm cho việc đạt được mục tiêu – những hành động như vậy được gọi là hành động cốt lõi. Và để làm được điều này trước hết cần nắm được quá trình tạo ra kết quả, phân tích các yếu tố quyết định sự thành công của quá trình đó. Hành động cốt lõi chính là hành động giúp thực hiện thành công các yếu tố này. Do đó, việc xác định các hành động cốt lõi dựa trên các yếu tố thành công chính là một bước rất quan trọng trong việc hoạch định mục tiêu.

anh ed

Về bản chất đây là cách thức liệt kê các hành động theo từng mục tiêu. Các bạn có thể tiến thêm một bước là sau khi phân tích các hành động thì có thể lựa chọn các hành động trùng lặp hoặc chính yếu để tổng hợp lại. Đó là cách làm đơn giản nhất để xác định được các hành động cốt lõi.

Cách làm khá đơn giản, mục tiêu cấp 1 được phân tích thành các mục tiêu cấp 2. Từ mục tiêu cấp 2 tiếp tục phân tích tới mục tiêu cấp 3, và cứ tiếp tục như vậy. Ví dụ: Mục tiêu Doanh thu (DT) công ty 2022 (mục tiêu cấp 1) là 300 tỷ được chia thành 3 nhóm (mục tiêu cấp 2): 1) DT sản phẩm truyền thống – 150 tỷ; 2) DT sản phẩm mới – 100 tỷ; 3) DT sản phẩm thương mại – 50 tỷ. Doanh thu sản phẩm mới lại được tiếp tục phân chia thành (mục tiêu cấp 3): 1) DT khu vực phía Bắc (30 tỷ); 2) DT phía Nam (40 tỷ); và 3) DT miền Trung (30 tỷ). Khi thực hiện phương pháp phân tích, quan trọng là lựa chọn được tiêu chí để phân loại (theo sản phẩm, theo khách hàng hay vùng thị trường) và chuẩn bị dữ liệu để phân tích. Sau khi phân chia mục tiêu tới cấp độ nhỏ nhất thì bắt đầu lên các hành động tương ứng. Cũng với cách làm tương tự bạn sẽ thiết lập được cây hành động. 

hhh

📌 Để biết thêm nhiều các thông tin, kiến thức hữu ích hơn về các công cụ quản trị mục tiêu, hãy đặt mua sách ngay qua các kênh:

🔵 Tiki: https://bit.ly/42Xw6S2

🔥 Tomaha: https://tomaha.net

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *