Khảo sát Nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Nghệ An - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Khảo sát Nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Nghệ An

Đánh giá bài đăng này post

KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG DOANH NHÂN TỈNH NGHỆ AN

Đất nước đang ngày càng mở cửa hội nhập, Chính phủ tăng cường các liên kết kinh tế mà thể hiện rõ nhất ở các hiệp định thương mại tự do như FTA, TPP,.. gần đây, tạo ra nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức cho doanh nghiệp trong nước. Sự xâm nhập của các mặt hàng ngoại nhập, các công ty nước ngoài khiến cho thị trường nội địa cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải có những thay đổi, cải tiến nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển. Một trong những yêu cầu cấp thiết đó là nâng cao năng lực quản trị, quản lí của đội ngũ doanh nhân. Nắm bắt được điều này, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, Viện Kinh tế và thương mại quốc tế, trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Nghệ An) thực hiện khảo sát về việc bồi dưỡng Doanh nhân năm 2017 để làm cơ sở lập Kế hoạch bồi dưỡng năm 2018 và các năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ của dự án nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Thị trường – Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế đã thực hiện khảo sát trên 1000 doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm thu thập, phân tích các nội dung sau:

  • Đánh giá chung về chất lượng cán bộ quản lí của doanh nghiệp
  • Khả năng tiếp cận các chính sách, chương trình đào tạo của doanh nghiệp hiện nay
  • Nhu cầu, mong muốn của doanh nghiệp đối với các chương trình đào tạo doanh nhân của tỉnh

Cùng với đó, nhóm khảo sát đã đề xuất các phương án, giải pháp về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân tỉnh Nghệ An cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh dựa trên những kết quả đã thu thập được.

Dự án đã hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An vào tháng 12/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *