4.9/5 - (10 bình chọn)

KHÓA HỌC ONLINE MINI MBA – Quản trị kinh doanh mô hình tinh gọn

online mini mba

Chương trình Online Mini MBA – Quản trị kinh doanh mô hình tinh gọn nhằm đào tạo các nhà quản trị có tầm nhìn chiến lược, có năng lực tư duy điều hành, có kỹ năng thiết yếu trong quản trị doanh nghiệp, phát hiện và giải quyết được những vấn đề gặp phải trong thực tiễn.

Mục tiêu cụ thể:

 • Kiến thức: Người học được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế, xã hội và nhân văn; kiến thức hiện đại, mang tính thực tiễn cao về quản trị điều hành.
 • Kỹ năng: Người học được trang bị kỹ năng lãnh đạo, điều hành; kỹ năng vận dụng sáng tạo các công cụ quản trị hiện đại.

Kỳ vọng đạt được sau khóa học:

 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá vấn đề và ra quyết định.
 • Có kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu độc lập nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và quản trị doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, đặc biệt trong môi trường kinh doanh đa văn hóa.
 • Có năng lực tự nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp.
 • Có năng lực thích nghi, tự định hướng, dẫn dắt.
MODULECHUYÊN ĐỀTHỜI LƯỢNG

(BUỔI *)

25
MODULE

01

Tổng quan về Nghề quản trị05
1.1Giới thiệu về nghề quản trị1
1.2Quản trị chiến lược kinh doanh1
1.3Phát triển tư duy chiến lược trong bối cảnh mới1
1.4Quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI & OKR2
MODULE

02

Lãnh đạo kinh doanh trong môi trường toàn cầu02
2.1Quản trị kinh doanh quốc tế1
2.2Khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa1
MODULE 03Quản trị nguồn nhân lực04
3.1Quản trị chiến lược nhân sự1
3.2Quản trị xung đột và giải quyết tranh chấp1
3.3Phát triển năng lực đội ngũ1
3.4Văn hóa doanh nghiệp1
MODULE 04Quản trị điều hành theo chức năng07
4.1Thiết kế và vận hành tổ chức1
4.2Quản trị Dự án2
4.3Quản trị Marketing & Sales3
4.4Quản trị chất lượng & năng suất1
MODULE 05Quản trị tài chính doanh nghiệp03
5.1Tài chính và kế toán quản trị1
5.2Lập kế hoạch tài chính và quản trị vốn lưu động, MNA1
5.3Quản trị rủi ro1
MODULE 06Quản trị thích ứng số01
6.1Mô hình, phương pháp, công cụ chuyển đổi số1
MODULE 07Phát triển năng lực quản trị02
7.1Năng lực phát triển và quản lý đội nhóm1
7.2Năng lực đánh giá và tạo động lực cho nhân viên1
MODULE

08

Pháp luật trong kinh doanh01
8.1Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại1

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI:

14.000.000 VNĐ

 • Ưu đãi còn 12.000.000 VNĐ với học viên đăng ký trước 12/01/2024 (đã bao gồm xuất VAT)

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

 • Chủ tài khoản: Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp
 • Số tài khoản: 137607368
 • Ngân hàng: Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)_Chi nhánh Thăng Long
 • Nội dung chuyển khoản: Họ tên_SĐT_Học phí lớp Online Mini MBA.
 

HÌNH THỨC HỌC: Online qua MS.Teams

THỜI GIAN KHAI GIẢNG: 05/03/2024 

  KIẾN THỨC QUẢN TRỊ