Nhà quản trị cấp trung - nhân tố không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Nhà quản trị cấp trung – nhân tố không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp

Đánh giá bài đăng này post

Các nhà quản lý cấp trung là chìa khóa đối với sự phát triển và đổi mới trong các tổ chức và là nguồn hy vọng cho một nền kinh tế đang chậm lại. Trên thực tế, các chỉ thị chiến lược từ các giám đốc điều hành cấp cao chẳng có nghĩa lý gì nếu không có những nhà quản lý cấp trung hiệu quả.

Bởi vì cuối cùng, chính những nhà quản trị cấp trung sẽ là người thực hiện hoặc phá vỡ chiến lược tăng trưởng của tổ chức bạn. Các giám đốc điều hành cấp cao có thể đưa ra chiến lược xuất sắc nhất trong lịch sử, nhưng nếu những người thiết kế sản phẩm, nói chuyện với khách hàng và giám sát hoạt động không thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực của riêng họ, thì không có sự sáng tạo nào sẽ tạo nên sự khác biệt.

Kỹ lưỡng, kiên trì, thận trọng, thuyết phục và thoải mái với sự thay đổi là những phẩm chất đặc trưng của nhà quản trị cấp trung. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên, họ không phải những kẻ phá vỡ quy tắc. Thay vào đó, họ đã làm việc để tìm ra cơ hội, xây dựng liên minh và ứng phó với những thay đổi xảy ra..

Các nhà quản lý cấp trung nắm chắc nhịp hoạt động, họ có thể hình thành, đề xuất và đưa ra những ý tưởng mới mà các nhà quản lý cấp cao có thể chưa nghĩ ra.