VAI TRÒ CỦA BSC TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

VAI TRÒ CỦA BSC TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

5/5 - (1 bình chọn)

BSC được xem là phương pháp “3 trong 1”: hệ thống đo lường, hệ thống quản lý chiến lược và công cụ trao đổi thông tin. Ngoài lợi ích mà nó đem lại, BSC còn được các doanh nghiệp tin tưởng bởi vai trò quan trọng của nó trong quản trị. 

  • BSC giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược tốt hơn

BSC giúp chuyển chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu, phép đo và những chỉ tiêu cụ thể. BSC là cơ sở để giải thích rõ ràng chiến lược, các doanh nghiệp sẽ tạo ra một ngôn ngữ mới để thực hiện đo lường nhằm hướng dẫn tất cả mọi người đạt được những mục tiêu đã được công bố.

  • BSC giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lý

Khi xây dựng BSC, chúng ta đã tạo điều kiện để các quá trình này gắn kết với nhau. BSC không chỉ đưa ra các mục tiêu chung, chỉ số đo lường, từng chỉ tiêu cụ thể cho các khía cạnh mà còn phải xem xét một cách cẩn thận tính khả thi của các ý tưởng và kế hoạch hành động dựa trên nguồn lực. Nguồn nhân lực và tài chính cần thiết để đạt được mục tiêu phải thực sự tạo nền tảng cho việc xây dựng quá trình dự toán ngân sách hàng năm.

  • BSC giúp truyền đạt thông tin nội bộ

Để chiến lược có thể được thực hiện thành công thì bản thân chiến lược cần phải được hiểu rõ và được thực hiện tại mọi cấp của doanh nghiệp. BSC được đưa đến mọi bộ phận, phòng ban của doanh nghiệp và tạo cho người lao động có cơ hội để liên hệ giữa công việc hàng ngày của họ với chiến lược của toàn doanh nghiệp. Hơn nữa, BSC còn cung cấp các luồng thông tin phản hồi ngược từ cấp cơ sở lên ban điều hành, tạo điều kiện cập nhật thông tin liên tục cho việc thực thi chiến lược…