6 BƯỚC GIÚP XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI HIỆU QUẢ CAO CHO DOANH NGHIỆP - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

6 BƯỚC GIÚP XÂY DỰNG HỆ THỐNG KPI HIỆU QUẢ CAO CHO DOANH NGHIỆP

27a1
Đánh giá bài đăng này post

➡️ Bước 1: Xác định chủ thể xây dựng KPI
Người xây dựng KPI cần có chuyên môn cao, nằm rõ được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức, dự án và thường là Trưởng bộ phận/phòng/ban. Trong trường hợp phòng ban quá lớn thì quản lý cấp thấp hơn sẽ đảm nhận xây dựng KPI.

➡️ Bước 2: Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
Mỗi bộ phận sẽ có từng chức năng, nhiệm vụ riêng. KPI nên được xây dựng gắn liền với những chức năng đó

➡️ Bước 3: Xác định vị trí chức danh và các trách nhiệm chính của vị trí chức danh
Các trách nhiệm chính là cơ sở xây dựng KPI bám sát vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, các trách nhiệm nêu ra phải rõ ràng, cụ thể và thực hiện được.

➡️ Bước 4: Xác định các chỉ số KPIs
a. KPIs của bộ phận: dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận/phòng/ban người xây dựng hệ thống KPIs sẽ xây dựng những chỉ số KPIs chung đặc trưng cho cả bộ phận. Những chỉ số KPIs này là cơ sở để xây dựng KPIs của từng vị trí chức danh.
b. KPIs cho từng vị trí chức danh:
– Các chỉ số KPIs được xây dựng trên cơ sở những trách nhiệm chính của vị trí chức danh nêu trên và các chỉ số KPIs của từng bộ phận.
– Các chỉ số KPIs phải đảm bảo tiêu chí SMART và phải có nguồn thu thập thông tin mà doanh nghiệp đang áp dụng hoặc sẽ áp dụng trong tương lai gần.
– Kỳ đánh giá: Kỳ đánh giá thường áp dụng là tháng, quý, năm.

➡️ Bước 5: Xác định thang điểm
Thông thường các chỉ số sẽ được chia ra làm 2-5 mức điểm tương ứng với mức độ hoàn thành công việc theo kết quả.
Nếu mức điểm giwuax các thang đo càng khác nhau thì càng khách quan. Tuy nhiên, nếu quá chia nhỏ các mức độ điểm số thì việc đánh giá và xác định tổng điểm cuối cùng sẽ gặp khó khăn.

➡️ Bước 6: Đánh giá và hiệu chỉnh
Với mỗi khung điểm số cụ thể người xây dựng hệ thống KPIs sẽ xác định mối liên hệ giữa kết quả đánh giá và các mức đãi ngộ cụ thể. Từ đó đưa ra những thay đổi phù hợp giúp nâng cao và cải thiện KPI.
Tùy vào từng bộ phận trong công ty và lĩnh vực hoạt động sẽ có các KPI khác nhau. Khi thiết lập KPI các nhà quản lý nên thuê các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm giúp xây dựng chỉ tiêu một cách hiệu quả.
——————————-
💥 Khóa học online “Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc”
👉Khai giảng: 29/07/2022
👉Lịch học: 19:00 – 21:00 ~ Thứ 2-4-6 hàng tuần
👉Hình thức học: Online trên nền tảng MS Teams
👉Thông tin khóa học: https://ieit.vn/…/huan-luyen-thu-ky-tro-ly-giam-doc…/
👉Link đăng ký: https://zfrmz.com/nnPH9riGeRlWTa3UYSuy