8 Bước để xác định KPI - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

8 Bước để xác định KPI

Muc tieu va Chi so Hieu suat Quan trong trong Cac Doanh nghiep Cong nghe va Kinh doanh Truc tuyen
Đánh giá bài đăng này post

🔗Link đặt sách “Quản trị mục tiêu bằng KPI, BSC và OKR” tại đây 

Để thiết lập được các KPI, trước hết cần làm rõ mục đích, thiết lập mục tiêu đích, dựng lại quá trình đạt được mục tiêu này, đánh giá hiện trạng, phân tích để chỉ ra được các hành động thành công cốt lõi và dựa vào đó để thiết lập các kết quả đo lường (KPI). Vì vậy, để xây dựng được một KPI có giá trị cần sự tập trung, đầu tư thời gian, am hiểu thực tiễn và đặc biệt là tổ chức được dữ liệu cần thiết.

🌻 Làm rõ mục đích (Goal). Ý nghĩa của việc làm rõ mục đích để chúng ta không lệch phương hướng, không sa vào tình trạng thấy cây mà không thấy rừng. 

🌻 Thiết lập mục tiêu đích (KGI). Mục tiêu là các con số cụ thể để lượng hóa mục đích. Tuy nhiên, mục đích cũng có nhiều chặng, nhiều lớp, phụ thuộc vào tầm nhìn của người hướng đích, nên mục tiêu cũng có nhiều loại.

🌻Thiết lập hoạt động hay quá trình thực hiện mục tiêu. Sau khi xác định mục đích, làm rõ mục tiêu, bước tiếp theo là làm rõ mục tiêu này được hình thành như thế nào? Có nhiều cách để thực hiện. Cách thông dụng nhất là dựng lại quá trình tạo ra mục tiêu, bắt đầu từ đầu vào (input) đến quá trình thực hiện (process) và kết quả đầu ra (output).

🌻 Đánh giá tình trạng hiện tại, phát hiện vấn đề. Bước này đòi hỏi cập nhật thông tin và dữ liệu để hiểu rõ thực trạng mục tiêu đang được thực hiện như thế nào? Thông tin từ bao quát đến cụ thể, càng đầy đủ càng tốt và quan trọng nhất là phải dựa trên dữ liệu và bằng chứng. 

🌻 Chỉ ra các mắt xích hay hành động cốt lõi (CSF) để thực hiện thành công mục tiêu. Nhóm phân tích tiếp tục cập nhật các thông tin, dự báo về xu hướng thị trường, cạnh tranh và nhu cầu khách hàng trong thời gian tới. Nhóm bổ sung thêm một số điểm mới.

🌻 Xác định chỉ số KPI để đo lường kết quả thực hiện hành động lõi. Sau khi đã xác định được các hành động thành công cốt lõi trong kỳ, lúc này là thời điểm để hình thành KPI, tức là chỉ số để đo lường kết quả thực hiện các hành động đó. Để lượng hóa kết quả, cách thông dụng nhất là dùng bộ tiêu thức

🌻 Lên kế hoạch hành động chi tiết. Trước khi lập kế hoạch chi tiết cần lưu ý mấy điểm. Thứ nhất, kế hoạch được lập để thực hiện các hành động thành công cốt lõi (CSF), kết quả của các hành động này đo bằng KPI, và nhờ các KPI để đạt được mục cuối KGI sẽ đạt được. Thứ hai, kế hoạch chi tiết là một bảng liệt kê cụ thế: công việc cần làm (what), người thực hiện (who), giải thích tại sao…

🌻 Triển khai thực hiện và tái điều chỉnh theo thời gian Điểm lưu ý quan trọng là mục tiêu phải luôn đi kèm với hành động

📌Để biết thêm nhiều các thông tin, kiến thức hữu ích hơn về các công cụ quản trị mục tiêu, hãy đặt mua sách ngay qua các kênh:

🔵Tiki: https://bit.ly/42Xw6S2

🔥Tomaha: https://tomaha.net

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *