8 KPI bộ phận đào tạo quan trọng mà doanh nghiệp bạn nên theo dõi - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

8 KPI bộ phận đào tạo quan trọng mà doanh nghiệp bạn nên theo dõi

Đánh giá bài đăng này post

KPI là viết tắt của (các) chỉ số hiệu suất chính. KPI là những cách số để theo dõi tiến trình của một doanh nghiệp vì nó cố gắng đạt được các mục tiêu kinh doanh khác nhau. KPI phải là thứ bạn có thể đếm và đo lường khách quan để bạn có thể theo dõi tiến trình.

Một doanh nghiệp nói chung có thể có bộ KPI riêng. Ngoài ra, mỗi trang web hoặc bộ phận cũng có thể có KPI riêng. Và do đó, lý do là bộ phận đào tạo có thể / nên có KPI của riêng mình. Chúng ta sẽ xem xét một vài trong số những người trong bài viết này.

Có nhiều loại KPI khác nhau để theo dõi cho một chương trình đào tạo. Một số tập trung vào những thứ liên quan trực tiếp đến việc đào tạo như bao nhiêu công nhân đã hoàn thành hoặc bao nhiêu công nhân đã quá hạn. Những người khác tập trung vào cách chương trình đào tạo ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, ví dụ như so sánh lợi nhuận hoặc sản xuất hoặc chất lượng trước và sau khi chương trình đào tạo bắt đầu.

Có một hệ thống quản lý học tập (LMS) có thể giúp bạn dễ dàng theo dõi các KPI đào tạo này vì chúng tự động nắm bắt dữ liệu đào tạo và giúp dễ dàng tạo báo cáo. Các KPI tương tự có thể rất khó theo dõi chính xác nếu bạn có hồ sơ đào tạo trong nhiều bảng tính, tài liệu trên giấy và / hoặc các hệ thống máy tính khác nhau.

Hãy xem xét một vài KPI mà bạn có thể theo dõi bằng LMS để theo dõi chương trình đào tạo của bạn và tiến trình đào tạo của nhân viên tại nơi làm việc của bạn.

1.Tỷ lệ vượt qua / thất bại của hoạt động (Activity Pass/Fail Rate)

2

Có nhiều lý do tại sao bạn có thể muốn xem có bao nhiêu người đi qua hoặc thất bại một hoạt động (chẳng hạn như một bài kiểm tra).

Ví dụ: chạy báo cáo này theo thời gian, có thể trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng quý, sẽ giúp bạn xác định quang sai. Nếu điển hình là 80% nhân viên vượt qua một bài kiểm tra cụ thể và một tháng đột nhiên giảm xuống 40%, điều này có thể báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn và bạn nên điều tra thêm. Báo cáo mẫu dưới đây minh họa kịch bản này.

Ngoài ra, bạn có thể chạy báo cáo này để hiển thị cho bạn kết quả đạt / không đạt trong bài kiểm tra tuân thủ tại 12 trang web khác nhau. Điều này sẽ cho phép bạn xác định các trang web nơi người lao động đi qua với tốc độ cao (và dường như được đào tạo tốt) và các trang web nơi người lao động thất bại ở tỷ lệ cao hơn (và, có lẽ, được đào tạo kém hơn). Sau đó, bạn có thể nói chuyện với người quản lý đào tạo tại các trang web với các màn trình diễn kém hơn để bắt đầu đánh giá những gì đang diễn ra.

Cuối cùng, bạn có thể muốn chạy báo cáo này sau khi tạo một bài kiểm tra mới. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá nếu bài kiểm tra quá khó hoặc quá dễ. Nếu bài kiểm tra này quá khó, tỷ lệ người vượt qua sẽ quá thấp. Nếu bài kiểm tra này quá dễ, tỷ lệ người vượt qua sẽ quá cao.

2. Điểm kiểm tra trung bình (Average Test Score)

3

Bạn có thể chạy báo cáo này để xem điểm kiểm tra trung bình vì bất kỳ lý do nào.

Ví dụ: có thể bạn đã thực hiện một thay đổi mới trong chương trình đào tạo của mình. Theo dõi điểm kiểm tra theo thời gian sẽ cho phép bạn xem liệu thay đổi có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực.

Ngoài ra, nếu bạn chạy báo cáo này theo thời gian và đột nhiên có một sự thay đổi bất ngờ về điểm kiểm tra trung bình, điều này có thể phản ánh sự thay đổi trong lĩnh vực này. Có thể một giám sát viên mới đang gửi một thông điệp khác cho công nhân khi họ đang làm việc hoặc có thể một quy trình sản xuất mới không còn phù hợp với thử nghiệm của bạn đã được đưa ra.

3. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành đào tạo (Training Completion Percentage Rate)

4

Bạn có thể chạy một báo cáo để theo dõi việc hoàn thành đào tạo thường xuyên để đảm bảo chương trình đào tạo không bị bỏ rơi. Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp thời vụ, chẳng hạn như xây dựng hoặc nông nghiệp, bạn có thể mong đợi việc hoàn thành đào tạo sẽ giảm xuống vào một thời điểm nhất định trong năm (mùa hè để xây dựng, mùa thu cho nông nghiệp), nhưng bạn sẽ thấy những con số đó sẽ tăng trở lại sau mùa bận rộn.

Một lý do khác để chạy báo cáo này có liên quan đến việc tuân thủ. Đối với đào tạo bắt buộc, dựa trên tuân thủ, bạn mong muốn tỷ lệ hoàn thành là 100% mỗi quý. Bạn có thể chạy thử nghiệm này một vài tuần trước khi kết thúc quý và, nếu tỷ lệ hoàn thành dưới 100%, hãy thông báo cho người quản lý bộ phận để họ có thể đảm bảo nhân viên hoàn thành khóa đào tạo đúng hạn.

4. Tỷ lệ thành thạo vai trò công việc (Job Role Competency Rate)

5

Bạn có thể chạy một báo cáo tỷ lệ năng lực vai trò công việc để theo dõi tiến trình đào tạo của mọi người trong một nhóm hoặc bộ phận nhất định. Đây là một cách tuyệt vời để theo dõi tiến trình của họ khi họ phát triển kỹ năng công việc. Đây cũng là một cách tốt để xác định những người hoàn toàn có năng lực trong vai trò công việc nếu cơ sở của bạn đào tạo những người có nhiều vai trò công việc và bạn cần xác định một nhân viên mà bạn có thể chuyển sang một vị trí khác để đảm nhận cho người vắng mặt.

5. Tỷ lệ năng lực công việc của bộ phận (Departmental Job Competence Rate)

6

Bạn có thể chạy báo cáo này để xem tỷ lệ phần trăm của những người trong một hoặc nhiều bộ phận có đủ năng lực trong vai trò công việc của họ. Chạy nó cho một bộ phận để xem mọi người trong bộ phận đó có đủ năng lực hay chạy nó cho nhiều bộ phận để so sánh tỷ lệ năng lực giữa các bộ phận (điều này có thể giúp bạn xác định các bộ phận tham gia vào việc đào tạo và tự cải thiện của họ và những bộ phận đó ít hơn). Báo cáo này có thể rất thuận tiện cho các nhà quản lý đào tạo có trách nhiệm tại toàn bộ trang web.

6. Tỷ lệ phần trăm tuân thủ (Compliance Percentage Rate)

7

Nhiệm vụ đào tạo đôi khi được thực hiện để tuân thủ các yêu cầu đào tạo theo quy định. Trong trường hợp đó, người quản lý đào tạo sẽ muốn biết liệu nhân viên đã hoàn thành một hoạt động (có thể bằng cách đọc tài liệu) hay một loạt các hoạt động (có thể bằng cách hoàn thành một số hoạt động liên quan đến EHS). Bạn có thể chạy một báo cáo tuân thủ để nhanh chóng xác định xem mọi người đã hoàn thành khóa đào tạo tuân thủ bắt buộc hay chưa. Nếu không, bạn có thể thông báo cho người quản lý của họ và đảm bảo nó được hoàn thành đúng hạn.

7. Tỷ lệ tham gia lớp học (Class Attendance Rate)

8

Đây có thể là một báo cáo hữu ích để chạy nếu bạn có một lớp học dựa trên tùy chọn, tự chọn mà bạn cung cấp hàng tháng. Ví dụ, có thể bạn cung cấp đào tạo lãnh đạo mỗi tháng và cung cấp 20 chỗ ngồi mỗi tháng. Báo cáo này sẽ cung cấp cho bạn khả năng theo dõi mức độ phổ biến của khóa học dựa trên tự chọn tại tổ chức của bạn.

8. Thời gian trung bình để hoàn thành (Average Time to Completion)

9

Chạy một báo cáo cho phép bạn xác định thời gian hoàn thành trung bình (hoặc thậm chí tổng thời gian hoàn thành kết hợp) có thể là một yếu tố chính để xác định ROI của đào tạo. Chỉ cần lấy số người đã hoàn thành đào tạo, nhân nó với thời gian hoàn thành trung bình của họ và nhân với tỷ lệ chi trả trung bình mỗi giờ để bắt đầu xác định chi phí đào tạo.

 Nguồn: https://www.convergencetraining.com/blog/9-training-kpis-you-can-track-with-an-lms