CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỨC KHỎE CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KHÁM SỨC KHỎE iTEST+ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỨC KHỎE CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KHÁM SỨC KHỎE iTEST+ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD

20240403.VNF .B1.2
Đánh giá bài đăng này post

Hôm nay, buổi làm việc đầu tiên về chương trình khảo sát và đánh giá sơ bộ sức khỏe chuyển đổi số của Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp kết hợp với Công ty Cổ phần Việt Nam Food (VNF) đã diễn ra thành công rực rỡ thông qua phần mềm MS Teams. Trong buổi họp, đại diện Viện EIT – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh cùng với Ban Chuyển đổi số của công ty đã cùng nhau thảo luận và giới thiệu về các khía cạnh quan trọng của chương trình.

Buổi họp đã bắt đầu bằng việc giới thiệu tổng quan về chương trình khảo sát và đánh giá sức khỏe chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thầy Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện EIT đã trình bày về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình, cũng như nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc đánh giá hiện trạng sức khỏe chuyển đổi số và giới thiệu tổng quan về phần mềm iTest+.

20240403.VNF . B1.1

Tiếp theo, các công cụ khám sức khỏe và ba bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số đã được giới thiệu chi tiết. Trong đó, sự đa dạng và chi tiết của bộ tiêu chí DBI đã được nhấn mạnh, giúp doanh nghiệp đo lường và đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình một cách chính xác và hiệu quả.

Buổi làm việc đã tạo ra một cơ sở vững chắc để bắt đầu quá trình đánh giá và cải thiện sức khỏe chuyển đổi số của công ty trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *