Hướng dẫn phân tích SWOT chuẩn trong xây dựng chiến lược - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Hướng dẫn phân tích SWOT chuẩn trong xây dựng chiến lược

Đánh giá bài đăng này post

Phân tích SWOT là công cụ cơ bản để xây dựng chiến lược. Đôi khi, chúng ta thường suy nghĩ phân tích SWOT rất đơn giản, chỉ là vạch ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó hình thành thư viện giải pháp.

11.2

 

Thuận lợi

Thách thức

Bên trong

Điểm mạnh Điểm yếu
·              Những đặc tính tích cực, hữu hình và vô hình, bên trong đơn vị giúp làm nổi bật khả năng để đạt được mục đích
·              Những gì nằm trong sự kiểm soát của đơn vị
·              Những đặc tính tiêu cực, bên trong tổ chức làm giảm đi khả năng đạt được mục đích
·              Những gì nằm trong sự kiểm soát của đơn vị và ở đó cần phải thực hiện những cải thiện

Bên ngoài

Cơ hội Đe doạ
·              Các cơ hội trong thị trường làm thuận lợi cho mục đích của đơn vị
·              Các yếu tố thu hút trong môi trường bên ngoài mà đơn vị có thể có được
·              Những yếu tố bên ngoài, vượt quá sự kiểm soát của đơn vị, có thể làm cho sứ mệnh hay hoạt động của tổ chức bị nguy hiểm
·              Có thể có lợi từ kế hoạch dự phòng

Tuy nhiên, sự thực là để có bản phân tích SWOT chuẩn cho Doanh nghiệp không hề đơn giản chút nào. Dưới đây là một số câu hỏi giúp bạn tìm ra đáp án chính xác trong việc xác định 4 yếu tố S, W, O, T.
Đối với yếu tố Cơ hội:

 • Các khuynh hướng mới nổi nào có thể khai thác?
 • Các cơ hội nào đang tồn tại mà chưa nắm bắt được?
 • Các phương pháp luận và công nghệ nào có thể có ích cho hoạt động vài năm sắp tới?
 • Sản phẩm hay dịch vụ nào có thể là cơ hội trong tương lại?
 • Khuynh hướng của các sản phẩm và dịch vụ hiện tại là gì (hay của các chương trình và dự án)?

Đối với yếu tố Đe doạ:

 • Những rào chắn bên ngoài nào gây trở ngại cho thành công?
 • Những khuynh hướng mới nổi hay rủi ro nào có thể tác động xấu đến thành công trong tương lai?
 • Những thay đổi nào trong quy định hay chính sách có thể ảnh hưởng đến thành công trong tương lai?
 • Những công nghệ mới nào, những thay đổi nào trong sự ưa thích của khách hàng và những cạnh tranh mới nào có thể ảnh hưởng đến tổ chức?

Đối với yếu tố Điểm mạnh:

 • Những gì tổ chức đang làm rất tốt?
 • Những quy trình nào đang rất hiệu quả?
 • Những tài sản và nguồn lực giá trị ( và duy nhất) nào đang có?
 • Những bên có liên quan và những đối tác nào đang được xem là điểm mạnh?

Đối với yếu tố Điểm yếu:

 • Điều gì tổ chức có thể làm tốt hơn?
 • Đâu là những điểm bị tắc nghẽn trong các quá trình chính?
 • Những bên có liên quan và các đối tác đã phàn nàn hay chỉ trích điều gì?
 • Điều gì dễ bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh?
 • Những quy trình hay lĩnh vực nào đang có rủi ro?
 • Điều gì còn thiếu và có ảnh hưởng đến việc đạt được thành công?