Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

quan tri tai chinh doanh nghiep
Đánh giá bài đăng này post

“Quản trị tài chính doanh nghiệp” là gì? Nó có chức năng và ảnh hưởng gì đối với doanh nghiệp?

Hiện tại, quản trị tài chính là mục tiêu quan trọng nhất của ban lãnh đạo doanh nghiệp, vì nó giúp họ quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Hãy cùng Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp – Đại học Ngoại thương tìm hiểu ngay nhé!

 

1. Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là một công việc quan trọng nhất với những người chịu trách nhiệm về quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc này sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và định hướng phát triển hiệu quả hơn.

Vậy định nghĩa về quản trị tài chính doanh nghiệp chính xác là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Tiếng Anh: Financial Management) là một phần quan trọng của hoạt động quản lý của một doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp. Nó bao gồm việc quản lý và sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp, quản lý các nguồn vốn, tính toán và đầu tư, quản lý rủi ro tài chính, đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng của tài sản của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của quản trị tài chính doanh nghiệp là đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì? Nguyên tắc trong quản trị tài chính

 

2. Mục tiêu của hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp

Những mục tiêu của hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm như:

 • Đảm bảo tài chính công ty ổn định: Đảm bảo rằng doanh nghiệp có nguồn tài chính đủ để hoạt động bình thường và giải quyết mọi vấn đề tài chính.
 • Tối ưu hóa sức mạnh tài chính doanh nghiệp: Sử dụng các phương pháp quản trị tài chính để tăng cường và tối ưu hóa sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.
 • Tăng trưởng bền vững: Xác định và thực hiện các bước hợp lý để tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
 • Định hướng sự phát triển: Sử dụng các phương pháp quản trị tài chính để định hướng phát triển của doanh nghiệp theo hướng mong muốn.
 • Quản lý rủi ro tài chính: Đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể chịu đựng và giải quyết mọi rủi ro tài chính một cách hiệu quả. Thông thường phần lớn các công ty sụp đổ đều bắt nguồn từ nguyên nhân về tài chính.

>> Tham khảo thêm: Khóa học: Quản trị tài chính doanh nghiệp

 

3. Tầm quan trọng của quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó bao gồm:

 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp và đánh giá năng lực tài chính.
 • Định hướng vốn đầu tư và quản lý nguồn tài chính hiệu quả.
 • Quản lý rủi ro tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Tạo ra các kế hoạch tài chính và quản lý chi phí.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh và quản lý tài chính trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp.
 • Tạo ra các chế độ tài chính và quản lý nợ phù hợp với tình hình kinh doanh.
 • Cung cấp thông tin tài chính cho các nhà quản lý và ban lãnh đạo doanh nghiệp để hỗ trợ quản lý quyết định.

 

4. 7 chức năng chính của quản trị tài chính doanh nghiệp 

Quản trị tài chính doanh nghiệp có 07 chức năng chính như sau:

 • Yêu cầu vốn: Lập dự toán về yêu cầu vốn của công ty, phụ thuộc vào chi phí và lợi nhuận dự kiến.
 • Cơ cấu vốn: Xác định cơ cấu vốn sau khi dự toán, phân tích nợ ngắn và dài hạn.
 • Nguồn vốn: Đầu tư vào nhiều lựa chọn nguồn vốn như cổ phiếu, vay từ ngân hàng và tổ chức tài chính, trái phiếu, v.v.
 • Đầu tư quỹ: Phân bổ tiền vào dự án có lợi nhuận để tối ưu đầu tư và lợi nhuận.
 • Quản lý chi phí: Kiểm soát chi phí, giảm chi phí không cần thiết và tăng lợi nhuận.
 • Lập kế hoạch tài chính: Lập kế hoạch tài chính cho tương lai, bao gồm tài trợ, lợi nhuận, v.v.
 • Đánh giá hoạt động tài chính: Đánh giá hoạt động tài chính để đảm bảo rằng công ty đang hoạt động một cách hiệu quả và đạt mục tiêu tài chính.
 

5. Các mức độ của quản trị tài chính doanh nghiệp

Có ba mức độ chính trong quản trị tài chính doanh nghiệp:

 • Mức độ tổng quan (Macro Level): Xem tài chính của doanh nghiệp dưới góc nhìn tổng quan, bao gồm các vấn đề như tình hình kinh tế, vốn đầu tư, tài chính quốc gia và các yếu tố cạnh tranh.
 • Mức độ trung tâm (Meso Level): Xem tài chính doanh nghiệp từ góc nhìn trung tâm, bao gồm các vấn đề như tình hình tài chính của các phòng ban, các chi nhánh và các đối tác kinh doanh.
 • Mức độ chi tiết (Micro Level): Xem tài chính doanh nghiệp từ góc nhìn chi tiết, bao gồm các vấn đề như quản lý tài sản, các khoản phải trả, các khoản chi phí và các khoản lợi nhuận.

Làm thế nào để quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả?

6. Các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp cần nắm vững

Các nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả gồm:

 • Quản lý rủi ro tài chính: Đảm bảo tài chính của doanh nghiệp được quản lý một cách hiệu quả, đảm bảo tài chính không bị tổn thất.
 • Tối ưu hoá các nguồn vốn: Tìm kiếm các nguồn vốn tối ưu nhất để đầu tư và phát triển doanh nghiệp.
 • Định hướng vốn: Quản lý vốn theo hướng định sẵn để đạt được mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.
 • Quản lý chi phí: Giảm chi phí và tối ưu hóa các nguồn vốn để tăng lợi nhuận.
 • Tối ưu hóa lợi nhuận: Tìm kiếm các cơ hội để tăng lợi nhuận và giảm rủi ro tài chính.
 • Quản lý tài sản: Quản lý tài sản của doanh nghiệp một cách hiệu quả để tối ưu hoá giá trị tài sản.
 • Quản lý vốn chủ đầu tư: Quản lý vốn chủ đầu tư một cách hiệu quả để đảm bảo tín dụng và tài chính của chủ đầu tư luôn ổn định.
 • Duy trì các quan hệ tín dụng tốt: Duy trì các mối quan hệ tín dụng tốt với các đối tác tài chính để đảm bảo tín dụng và tài chính của doanh nghiệp luôn ổn định.
   

7. Các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp

Trong quản trị tài chính doanh nghiệp, các công cụ sử dụng bao gồm:

 • Báo cáo tài chính: Bao gồm báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo tài chính thức tế, báo cáo tài chính tổng hợp, v.v.
 • Tài chính kế toán: Sử dụng các kế toán tài chính để ghi nhận, quản lý và phân tích các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
 • Chỉ số tài chính: Sử dụng các chỉ số tài chính như chỉ số tỷ lệ nợ, chỉ số tỷ lệ vốn, chỉ số tỷ lệ lợi nhuận, v.v. để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích tài chính: Sử dụng phân tích tài chính để đánh giá mức độ hiệu quả tài chính của doanh nghiệp và các đề xuất để cải thiện.
 • Quản lý tài sản: Sử dụng các công cụ quản lý tài sản để theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa tài sản của doanh nghiệp.
 • Đầu tư tài chính: Sử dụng các công cụ đầu tư tài chính như gợi ý đầu tư, phân tích rủi ro và lợi nhuận, v.v. để quản lý và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính phù hợp với tình hình tài chính và mục tiêu của doanh nghiệp.

 

>> Tham khảo thêm: TƯ DUY QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 

 

One thought on “Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

 1. Pingback: Quản trị dòng tiền là gì? Những lưu ý khi quản trị dòng tiền - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *