Thuyết công bằng của John Stacey Adams - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Thuyết công bằng của John Stacey Adams

Đánh giá bài đăng này post

1.Giới thiệu chung:

Thuyết Công Bằng là một lý thuyết về sự động viên nhân viên do  John Stacey Adams, một nhà tâm lý học hành vi và quản trị đưa ra vào năm 1963. Cũng như nhiều thuyết động viên nổi tiếng khác (Tháp cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow hay thuyết Hai yếu tố động viên của Frederick  Herzberg) Thuyết Công Bằng của Adams đưa ra những yếu tố ngầm và mang tính biến đổi tác động đến sự nhìn nhận và đánh giá của nhân viên về công ty và công việc của họ.

2. Nội dung:

Lý luận về sự công bằng chủ yếu nghiên cứu mối quan hệ so sánh giữa sự cống hiến của cá nhân đối với tổ chức và sự báo đáp mà mình nhận được từ tổ chức.

thuyet vb

Adams cho rằng, để thành viên của tổ chức giữ được nhiệt tình làm việc tương đối cao thì sự báo đáp trong tổ chức phải công bằng, hợp lí, làm cho các thành viên của tổ chức cảm thấy sự phân phối của tổ chức là công bằng.

Sự công bằng ấy được đánh giá bằng công thức:

Op/Ip=Oq/Iq

Op là cảm giác của người ta về sự báo đáp mà mình nhận được.

Oq là cảm giác về sự báo đáp mà đối tượng so sánh nhận được.

Ip là cảm giác của người ta về sự cống hiến của mình đối tổ chức.

Iq là cảm giác của người ta về sự cống hiến của đối tượng so sánh đối với tổ chức.

Công thức này cho thấy nếu tỉ số giữa sự báo đáp và sự cống hiến của mình về cơ bản tương đối với tỉ số giữa sự báo đáp và cống hiến của đối tượng so sánh thì sự phân phối của tổ chức là công bằng. nếu không là không công bằng . Có hai tình trạng không công bằng, đó là:

Op/Oq< Ip/Iq

Tình trạng không công bằng bất lợi cho mình, nghĩ là họ cảm thấy mình làm việc vất vả nhưng không bằng người làm việc qua loa, lần sau không cần bỏ sức nữa..  

Op/Oq  > Ip/Iq

Tình trạng không công bằng thứ hai là tình trạng không công bằng có lợi cho mình. Nếu thành viên của tổ chức cảm thấy sự phân phối là không công bằng họ sẽ cảm thấy vui mừng trong chốc lát nhưng sau đó sẽ lo lắng tình trạng không công bằng này sẽ ảnh hưởng đến sự đánh giá của đồng nghiệp đối với mình, ảnh hưởng đến quan hệ giữa mình đối với những người khác trong tổ chức, do đó mà sẽ cẩn thận trong công việc của thời kỳ tiếp theo. Điều này cũng sẽ bất lợi cho việc huy động tính tích cực của các thành viên trong tổ chức

Sự phân tích trên cho thấy theo lý luận về sự công bằng, con số tuyệt đối về sự báo đáp mà thành viên của tổ chức nhận được và mức độ tích cực của họ trong công việc không có mối quan hệ trực tiếp và tất nhiên. Điều ảnh hưởng đến hành vi của thành viên chỉ là sự so sánh mức độ cống hiến và sự báo đáp của tổ chức đối với họ và những người khác.

3. Ứng dụng của học thuyết trong công tác quản lý, lãnh đạo.

Thuyết công bằng kết hợp với các công cụ quản lý hiệu quả công việc có thể thu thập phản hồi để đánh giá và so sánh hiệu quả công việc của nhân viên, giúp nhận biết những hành vi nào góp phần tăng hiệu quả công việc và giúp tổ chức xây dựng được tiêu chuẩn cho những người giỏi nhất.

Thuyet cb

Tạo động lực làm việc cho người lao động, vì sự ghi nhận công việc kịp thời từ nhà quản lý hoặc giám sát là yếu tố động viên hàng đầu đối với nhân viên. Nếu một cá nhân nhận thấy bản thân được trả lương dưới mức đáng được hưởng, anh ta sẽ giảm nỗ lực của bản thân xuống để duy trì sự “sự cân bằng”. Nếu anh ta nghĩ rằng đang được trả lương cao, anh ta sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn.

Quản lý nhân viên thông qua việc xem xét tương quan giữa tỷ lệ đóng góp và những kết quả nhận được của người lao động từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

4. Những hạn chế của Thuyết công bằng

Những lời phê bình đã được hướng tới cả các giả định và ứng dụng thực tế của lý thuyết công bằng. Các học giả đã đặt câu hỏi về sự đơn giản của mô hình, cho rằng một số biến số nhân khẩu học và tâm lý ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người về sự công bằng và tương tác với người khác. Hơn nữa, phần lớn nghiên cứu ủng hộ các đề xuất cơ bản của lý thuyết công bằng đã được tiến hành trong môi trường phòng thí nghiệm, và do đó có khả năng áp dụng đáng kể vào các tình huống trong thế giới thực (Huseman, Hatfield & Miles, 1987). Các nhà phê bình cũng cho rằng mọi người có thể nhận thấy sự công bằng / bất bình đẳng không chỉ về các yếu tố đầu vào và kết quả cụ thể của mối quan hệ, mà còn về mặt hệ thống bao quát quyết định các đầu vào và đầu ra đó. Do đó, trong môi trường kinh doanh, người ta có thể cảm thấy rằng khoản bồi thường của mình là công bằng với các nhân viên khác, nhưng người ta có thể xem toàn bộ hệ thống bồi thường là không công bằng (Carrell và Dittrich, 1978).
Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều quan điểm phóng đại và cạnh tranh:
Cấu trúc độ nhạy vốn chủ sở hữu
Cấu trúc độ nhạy vốn chủ sở hữu đề xuất rằng các cá nhân có sở thích khác nhau đối với vốn chủ sở hữu và do đó phản ứng theo những cách khác nhau để nhận thức về công bằng và bất bình đẳng. Các ưu tiên có thể được thể hiện trên một sự liên tục từ các ưu tiên cho lợi ích cực kỳ thấp đến các ưu tiên cho lợi ích quá cao. Ba lớp nguyên mẫu như sau:
Nhân từ, những người thích tỷ lệ đầu vào / kết quả của họ thấp hơn so với những người của đối tác quan hệ của họ. Nói cách khác, những người tốt bụng thích được hưởng lợi.

Nhạy cảm vốn chủ sở hữu, những người thích tỷ lệ đầu vào / kết quả của riêng họ bằng với các đối tác quan hệ của họ.
Tiêu đề, những người thích tỷ lệ đầu vào / kết quả của riêng họ vượt quá các đối tác quan hệ của họ. Nói cách khác, những người có quyền thích được hưởng lợi quá mức. (Huseman, Hatfield & Miles, 1987)

Mô hình công bằng
Mô hình Công bằng đề xuất một biện pháp thay thế công bằng / bất bình đẳng cho đối tác quan hệ hoặc “người so sánh” của lý thuyết công bằng tiêu chuẩn. Theo Mô hình Công bằng, một cá nhân đánh giá “tính công bằng” chung của mối quan hệ bằng cách so sánh đầu vào và kết quả của họ với một tiêu chuẩn có nguồn gốc nội bộ. Do đó, Mô hình Công bằng cho phép sự công bằng / không công bằng của hệ thống bao trùm được đưa vào các đánh giá của các cá nhân về mối quan hệ của họ (Carrell và Dittrich, 1978).
Lý thuyết trò chơi
Kinh tế học hành vi gần đây đã bắt đầu áp dụng lý thuyết trò chơi vào nghiên cứu lý thuyết công bằng. Chẳng hạn, Gill và Stone (2010) phân tích cách xem xét hành vi ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu trong các thiết lập chiến lược trong đó mọi người cạnh tranh và phát triển ý nghĩa đối với các hợp đồng lao động tối ưu.

Nguồn: