Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) - Xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI (20/06/2019) - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) – Xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI (20/06/2019)

Đánh giá bài đăng này post

Chương trinh đào tạo Xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI tại Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC)
Trong tháng  05.2019 với mong muốn tiếp tục cải tiến, vận hành tốt hơn hệ thống đánh giá hiệu quả công việc toàn bộ ban thuộc VIMC.  Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam kết hợp Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế triển khai chương trình đào tạo Xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI.
v1a FILEminimizer
Chương trình được thiết kế gồm 2 phần: 
Phần 1: Tổng quan về hệ thống và đào tạo về công cụ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.

  • Tổng quan về BSC&KPI;
  • Phương pháp xây dựng và triển khai BSC&KPI;
  • Giới thiệu các công cụ cần thiết để xây dựng KPI;
  • Thống nhất phương án và trình tự phương án triển khai BSC&KPI tại Tổng công ty

Phần 2: NHẬN, PHÂN TÍCH, PHÂN BỔ VÀ KIỂM SOÁT MỤC TIÊU CẤP BAN
Thống nhất bộ mục tiêu cấp Tổng Công ty 2019 -2020.

  • Hình thành các liên kết trong mục tiêu và hành động.
  • Nhận và phân tích mục tiêu công ty giao xuống Ban;
  • Bổ sung các mục tiêu khác của Ban;
  • Cách thức kiểm soát mục tiêu để đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra.

Với quyết tâm nâng cao năng lực quản trị, tập trung cung cấp các dịch vụ hướng đến khách hàng, toàn bộ khối Tổng Công ty
Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ Hàng Hải 
Ban Quan tý QLTV& TB  
Ban thị trường kế hoạch        
Ban Tài chính kế toán        
Ban Đầu tư            
Ban Tổ chức nhân sự       
Ban Truyền thông   
Ban Quản trị rủi ro
Văn phòng cơ quan  
Trung tâm Công nghệ thông tin
20190515 153637 FILEminimizer
Trong giai đoạn 2 của chương trình – Viện Kinh tế và Thương mại Quốc sẽ đồng hành cùng từng phòng ban để hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo từng vị trí công tác. Hướng đến kết quả, mỗi cá nhân của Tổng Công ty đều có thể lượng hóa, đo lường giá trị. Tổng hợp giá trị để đưa Tổng Công ty tiếp tục phát triển theo định hướng chiến lược 2020. 
Hy vọng với sự nỗ lực và sự quyết tâm của toàn hệ thống, chương trình sẽ mang lại kết quả tích cực đối với kết quả công việc từ cá nhân, bộ phận, giúp Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chuyển mình trong giai đoạn tái cấu trúc, trở thành Công ty Cổ phần trong thời gian tới. 
Nguyễn Tuân