BUỔI 2 CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỨC KHỎE CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KHÁM SỨC KHỎE iTEST+ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ALPEC - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

BUỔI 2 CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỨC KHỎE CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KHÁM SỨC KHỎE iTEST+ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ALPEC

Screenshot 2024 05 22 203149
Đánh giá bài đăng này post

Ngày 22/05 vừa qua, buổi làm việc thứ hai thuộc chương trình khảo sát, đánh giá sơ bộ sức khỏe chuyển đổi số của doanh nghiệp bằng phần mềm khám sức khỏe iTEST+ công ty cổ phần liên doanh Alpec đã diễn ra thành công thông qua phần mềm MS TEAMS.

Trong buổi họp, đại diện từ Viện EIT – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh và Ban Chuyển đổi số của công ty đã có những cuộc thảo luận sôi nổi về kết quả khám sức khỏe doanh nghiệp. Từ đó, đề ra chương trình đào tạo chuyển đổi số phù hợp nhất với công ty.

Screenshot 2024 05 22 203313

Bắt đầu buổi họp, nhóm tư vấn đã báo cáo về kết quả khám sức khỏe của Alpec trên phần mềm iTEST+, đồng thời đưa ra các điểm mạnh và điểm yếu của công ty trong quá trình chuyển đổi số. Dựa trên kết quả thảo luận, nhóm tư vấn và ban chuyển đổi số của công ty đã quyết định thống nhất lộ trình đào tạo phù hợp với trình trạng của Alpec.

Lời cuối cùng, Viện Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp chúc các buổi làm việc tiếp theo trong chương trình khảo sát, đánh giá sơ bộ sức khỏe chuyển đổi số của doanh nghiệp bằng phần mềm khám sức khỏe iTEST+ của Công ty Cổ phần Liên doanh Alpec diễn ra thành công tốt đẹp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *