CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỨC KHỎE CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KHÁM SỨC KHỎE iTEST+ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ SỨC KHỎE CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KHÁM SỨC KHỎE iTEST+ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VINA T&T

Screenshot 2024 04 23 094728
Đánh giá bài đăng này post

Nằm trong lộ trình thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Công thương Việt Nam đề ra, với mục tiêu xây dựng và phát triển Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Công thương Việt Nam trong chuyển đổi số.

Ngày 23/04,  Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (EIT), Trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức thành công buổi làm việc đầu tiên trong chương trình khảo sát và đánh giá sơ bộ sức khỏe chuyển đổi số của doanh nghiệp. Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến thông qua ứng dụng MS Teams, là sự hợp tác giữa Viện Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp cùng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vina T&T.

Trong buổi họp, đại diện từ Viện EIT – PGS. TSKH. Nguyễn Văn Minh và Ban Chuyển đổi số của công ty đã có những cuộc thảo luận sôi nổi và chi tiết về các khía cạnh quan trọng của chương trình. 

Screenshot 2024 04 23 092647

Buổi họp được bắt đầu bằng việc tổng quan về chương trình khảo sát và đánh giá sơ bộ sức khỏe chuyển đổi số của doanh nghiệp. PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện EIT đã trình bày về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình, đồng thời nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đánh giá hiện trạng sức khỏe chuyển đổi số và giới thiệu tổng quan về phần mềm iTest+.

✅Ngoài ra, các công cụ khám sức khỏe và ba bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cũng được giới thiệu, sự đa dạng và chi tiết của bộ tiêu chí DBI đã được nhấn mạnh, giúp doanh nghiệp đo lường và đánh giá mức độ chuyển đổi số của mình một cách chính xác và hiệu quả.

🎯Buổi làm việc đã đặt nền móng vững chắc cho quá trình đánh giá và cải thiện sức khỏe chuyển đổi số của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Vina T&T trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *