Giữa biển cả biến động, CEO chỉ có thể liên tục học cách ứng biến khó khăn - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Giữa biển cả biến động, CEO chỉ có thể liên tục học cách ứng biến khó khăn

Đánh giá bài đăng này post

Trong khi vai trò chủ chốt của CEO trong việc lãnh đạo tổ chức của họ ít thay đổi trong những năm qua, bối cảnh mà họ hoạt động đã thay đổi rất nhiều.

Tình hình địa chính trị bấp bênh và đầy biến động trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Vì vậy, bây giờ cần phải xem xét các bên liên quan ở tất cả các cấp, bao gồm cả nhân viên và cả bên ngoài công ty trong quá trình ra quyết định theo cách mà một CEO không thể nghĩ tới trong chỉ vài năm trước đây.

Việc sử dụng công nghệ, chẳng hạn như phân tích dữ liệ, cũng đóng vai trò của nó và khi kết hợp với mức độ toàn cầu hóa ngày càng tăng, sẽ dẫn đến việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và cả cách thức làm việc bên trong và bên ngoài.

Tất cả những điều này có nghĩa là trong thực tế là các kỹ năng và thái độ mà các nhà quản trị cấp cao yêu cầu để lãnh đạo hiệu quả cũng đang thay đổi đáng kể.

Patrick Reinmoeller, giáo sư quản lý chiến lược tại Đại học Cranfield, giải thích rằng, để thành công, các CEO không còn đơn giản chỉ cần các kỹ năng “não trái” truyền thống, chẳng hạn như logic và toán học hoặc chuyên môn kỹ thuật trong khoa học kinh doanh. Thay vào đó, điều quan trọng là họ thể hiện các thuộc tính “não phải” nhẹ nhàng hơn, hướng đến con người.

“Đó không còn chỉ là các kỹ năng kỹ thuật nữa,”. “Các CEO cũng cần có trí tuệ cảm xúc, kỹ năng xã hội và năng khiếu học hỏi sáng tạo hoặc có thể tưởng tượng ra các viễn cảnh tương lai mà tổ chức của họ có thể gặp phải.

“Ví dụ, điều này có nghĩa là họ phải biết về công nghệ, tìm ra cách sử dụng và phản ứng với nó, đồng thời hiểu được cảm nhận của các bên liên quan về nó. Nó thách thức hơn nhiều. “

Để thực hiện đúng cách tiếp cận này, Giáo sư Reinmoeller tin rằng các nhà lãnh đạo cần phải “học và học lại, bao gồm cả những thứ không còn phục vụ tốt cho họ nữa, cũng như quyết định liên tục đổi mới bản thân”.

Nhưng để làm được như vậy, mọi người phải hiểu những hạn chế của bản thân, cũng như đủ thực dụng và tò mò để tham gia vào một quá trình học hỏi liên tục.

Nguồn: www.raconteur.net/