15 phần mềm hiệu quả và uy tín nhất thế giới - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

15 phần mềm hiệu quả và uy tín nhất thế giới

Đánh giá bài đăng này post

OKR là một phương pháp vô cùng hiệu quả để lái công ty theo đúng định hướng

Tuy nhiên, điều quan trọng của OKR là tính công khai và tương tác, vì vậy, việc giữ nguồn thông tin được truyền đạt mạch lạc và xuyên suốt từ cấp trên xuống cấp dưới và ngược lại là vô cùng quan trọng. Có nhiều phần mềm được thiết kế đặc biệt để giúp bạn vấn đề này.

Dù vậy, không phải tất cả chúng đều hoàn hảo, và có những ưu việt riêng.

Dưới đây là danh sách các công cụ OKR tốt nhất làm cho việc theo dõi OKR trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn:

1.Asana

Ưu điểm: linh hoạt, dễ dàng phân loại, theo dõi, đánh giá

Giá: $ 9.99/ người/ tháng

2. Week plan

Ưu điểm: có thể đặt mục tiêu và kết quả then chốt cho nhóm, công ty và dự án của mình. Nó cũng cung cấp cho bạn cơ sở để bao gồm các nhiệm vụ tác động cao với các mục tiêu của bạn cùng với các giá trị bắt đầu và kết thúc.

Giá: từ $1/ người/tuần

3. Wrike

Ưu điểm: nhanh chóng, dễ dàng chia sẻ, dễ phản hồi, điều chỉnh

Giá: từ $9.8/ người/ tháng

4. Aha

Ưu điểm: dễ sử dụng, có thể phân tích kết quả của mục tiêu

Giá: $59/ người/ tháng

5. Trackstar

Ưu điểm: dễ dàng tạo, theo dõi mục tiêu

Giá: $3040/ năm

6. Engagedly

Ưu điểm: dễ sử dụng, nhận cảnh báo lập tức khi các thủ tục đến hạn

Giá: $6/ người/ tháng

7. Lattice

Ưu điểm:Có thể tích hợp mục tiêu với những thứ nhóm của bạn làm, cho phép nhân viên sắp xếp các thành tự cá nhân

Giá: từ $9/người/tháng

8. Namely

Ưu điểm: sắp xếp mục tiêu cá nhân và mục tiêu doanh nghiệp, dễ sắp xếp

Giá: $15-$30/ tháng

9. Peoplegoal

Ưu điểm: thiết lập mục tiêu dẫn đến những kỳ vọng được xác định rõ 

Giá: từ $7/ người tháng

10. Weekdone

Ưu điểm: dễ dàng thiết lập các mục tiêu có cấu trúc

Giá: $9/người/tháng

11. 15Five

Ưu điểm: theo dõi kết quả then chốt theo tuần

$7/ người. tháng

12. Heartpace

Ưu điểm: có thể sắp xếp công ty, bộ phân và cá nhân trên cùng 1 trang

Giá; $5/ người/ tháng

13. Monday

Ưu điểm: thiết lập mục tiêu hiệu quả trong một khoảng thời gian cụ thể, dễ dàng theo dõi

Giá: $39/ tháng

14. 7Geese

Ưu điểm: dễ dàng theo dõi, thiết lập, tích hợp được với nhiều ứng dụng giao tiếp mong muốn: Slack, Jira

Giá: $10/ người/ tháng

15. Betterworks

Ưu điểm: dễ tạo và theo dõi các mục tiêu cá nhân, theo dõi họ đang hướng tới sự hoàn thành mục tiêu kinh doanh của nhân viên. Nó cũng có một tính phản hồi và đánh giá nhân viên xem ai đóng góp nhiều hơn

Giá: từ $10/ người/ tháng

Các ứng dụng sẽ giúp các cá nhân/ doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn, phân loại, đánh giá, OKR.

Nguồn: weekplan.net