Ông chủ Louis Vuitton soán ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Ông chủ Louis Vuitton soán ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos

Đánh giá bài đăng này post
Jeff Bezos mất ngôi giàu nhất thế giới nhưng không phải vào tay Elon Musk.