Chủ tịch Disney: ‘Gần như tất cả những người thành công tôi biết đều từng gặp khó khăn và thất bại’ - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Chủ tịch Disney: ‘Gần như tất cả những người thành công tôi biết đều từng gặp khó khăn và thất bại’

Đánh giá bài đăng này post
Trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Taxas, Bob Iger khuyến khích các sinh viên vừa ra trường hãy ước mơ lớn và mặc kệ những người phản đối.