PERT, GANTT và những sự khác biệt - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

PERT, GANTT và những sự khác biệt

1/5 - (1 bình chọn)

Biểu đồ PERT và Gantt là những công cụ trực quan hóa thường được sử dụng trong quản lý dự án. Cả hai biểu đồ này đều được sử dụng để lập lịch công việc, kiểm soát và quản lý các công việc cần thiết để hoàn thành một dự án. Sự khác biệt giữa chúng là biểu đồ PERT là một loại biểu đồ mạng, trong khi biểu đồ Gantt là biểu đồ cột.

Biểu đồ PERT là gì?

Biểu đồ PERT là từ viết tắt của (Program Evaluation and Review Technique). Biểu đồ PERT là một công cụ quản lý dự án được sử dụng để lập lịch trình, tổ chức và điều phối các công việc trong một dự án. Nó là một phương pháp để phân tích các nhiệm vụ liên quan đến việc hoàn thành một dự án nhất định, đặc biệt là thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ và xác định thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành tổng dự án.

 

Biểu đồ Gantt là gì?

Biểu đồ Gantt là một loại biểu đồ cộtthường được sử dụng trong quản lý dự án, cung cấp một cái nhìn trực quan về các nhiệm vụ được lên lịch. Nó cung cấp một hình ảnh đồ họa về lịch trình giúp lập kế hoạch, điều phối và theo dõi các nhiệm vụ (hoặc các yếu tố) cụ thể trong một dự án.

Biểu đồ Gantt tổng hợp nhiều nhiệm vụ và tiến trình vào một trang duy nhất. Sử dụng biểu đồ Gantt cho phép tất cả các bên liên quan nhận thức được cùng một thông tin về lịch trình, đặt ra các kỳ vọng với một mục tiêu thống nhất và nỗ lực thực hiện đúng phương hướng. Công cụ biểu đồ Gantt cung cấp một dòng thời gian trực quan cho việc bắt đầu và kết thúc nhiệm vụ, làm rõ ràng các nhiệm vụ có liên quan với nhau như thế nào và trình tự làm chúng

 

 

Tóm lược

Bởi vì Biểu đồ PERT minh họa rõ ràng sự phụ thuộc của nhiệm vụ, biểu đồ PERT đôi khi được ưu tiên hơn biểu đồ Gantt . Mặc dù biểu đồ PERT có thể khó diễn giải hơn, đặc biệt là đối với các dự án quy mô lớn. Thông thường, các nhà quản lý dự án sử dụng cả hai kỹ thuật để phục vụ nhiều mục đích.

Ngược lại, biểu đồ Gantt không cho thấy sự phụ thuộc hoặc mối quan hệ rõ ràng giữa các nhiệm vụ và cũng không cung cấp đủ thông tin để hiển thị đường dẫn quan trọng và cũng như thông tin chi tiết cho từng hoạt động.

Sự khác biệt giữa Pert và Gantt được tóm gọn như sau:

PERT GANTT
Biểu đồ PERT là biểu đồ mạng Biểu đồ Gantt  là biểu đồ cột.
Biểu đồ PERT được phát triển bởi hải quân Hoa Kỳ. Biểu đồ Gantt được phát triển bởi Henry L. Gantt.
Biểu đồ PERT có thể được sử dụng cho các dự án lớn và phức tạp Biểu đồ Gantt thường được sử dụng cho các Dự án nhỏ
Biểu đồ PERT tập trung vào sự phụ thuộc của các mối quan hệ. Biểu đồ Gantt tập trung vào thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ
Biểu đồ PERT đôi khi có thể khó hiểu và phức tạp nhưng có thể được sử dụng để hình dung đường dẫn quan trọng Biểu đồ Gantt đơn giản và dễ hiểu hơn

Nguồn: visual-paradigm.com