Xây dựng lộ trình công danh - nhân tố quyết định để giữ chân người tài - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Xây dựng lộ trình công danh – nhân tố quyết định để giữ chân người tài

Đánh giá bài đăng này post
Lộ trình công danh chính là chìa khóa để tăng trưởng kinh doanh. Bởi, nhờ có lộ trình công danh, nhân viên sẽ quyết định việc đi, hay ở lại, liệu mọi thứ mà bạn có thể mang đến có đạt được kỳ vọng và xứng đáng hay không?
Lộ trình công danh là gì?
Lộ trình công danh là một lộ trình thăng tiến trong công ty của bạn. Đó là một dòng thời gian có cấu trúc với các điểm chuẩn ngắn hạn và dài hạn. Nó vạch ra lộ trình mà một nhân viên thực hiện từ vị trí cấp thấp hơn qua các vị trí kế tiếp để đạt được mục tiêu cuối cùng của họ.
Tại sao Công ty chúng tôi nên tạo lộ trình công danh?
Để giữ chân những nhân viên giỏi nhất của bạn
Tạo cho nhân viên ý thức về mục đích cá nhân hòa vào mục đích chung
Để thu hút những người thành đạt hàng đầu
Để tăng khả năng tích lũy, kinh nghiệm và sự đa dạng trong lực lượng lao động của bạn
Để tạo ra một văn hóa lấy nhân viên làm trung tâm
Để cạnh tranh tốt hơn với các nhà tuyển dụng khác trên thị trường
Làm thế nào để tạo ra lộ trình công danh?
1. Cập nhật sơ đồ tổ chức của bạn
2. Xác định công việc cho từng vị trí
3. Theo dõi lộ trình cho từng bộ phận
4. Xác định nhu cầu đào tạo
5. Tạo các Chương trình Đào tạo và Phát triển
6. Ghi lại Lộ trình công danh
7. Lập bản đồ lộ trình công danh của mỗi nhân viên
Nguồn: swipeclock.com