Những trường hợp phải đóng và không phải đóng bảo hiểm xã hội - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Những trường hợp phải đóng và không phải đóng bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài đăng này post

BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Nhà nước. BHXH đảm bảo thay thế hoặc chia sẻ rủi ro từ các nguồn quỹ nhằm bảo vệ người lao động khi họ mất khả năng làm việc. Người tham gia BHXH sẽ được hưởng quyền lợi khi bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Bài viết dưới đây sẽ chỉ rõ những trường hợp phải đóng và không phải đóng BHXH theo pháp luật hiện hành.

  1. Trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, cụ thể:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân;

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

+ Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

  1. Trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chi tiết tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

– Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

– Người lao động đang trong thời gian thử việc theo Điều 26 Bộ luật Lao động 10/2012/QH13.

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động. Trong những trường hợp không phải đóng, người lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo chế độ phúc lợi xã hội cho bản thân.

————————————————————

Khóa học “Luật bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động”.

Thông tin khóa học và link đăng ký tại: https://bit.ly/38ONsq9

Website: ieit.vn – Email: iet.edu.vn

Hotline: 0909 111 485 (nhánh 1) hoặc 0984 926 208 (Ms Điệp)