Phân tích SWOT và một vài điều cần biết - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Phân tích SWOT và một vài điều cần biết

Đánh giá bài đăng này post

Phân tích SWOT là gì?

Phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa) là một thước đo được sử dụng để đánh giá vị thế cạnh tranh của một công ty và để phát triển kế hoạch chiến lược. Phân tích SWOT đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài, cũng như tiềm năng hiện tại và tương lai.

Phân tích SWOT được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho cái nhìn thực tế, dựa trên dữ liệu về điểm mạnh và điểm yếu của một tổ chức, các sáng kiến ​​của tổ chức hoặc một ngành. Tổ chức cần giữ cho phân tích chính xác bằng cách tránh sự bảo thủ và tránh các phán đoán và thay vào đó tập trung vào bối cảnh thực tế. 

Hiểu về phân tích SWOT

Phân tích SWOT là một kỹ thuật để đánh giá hiệu quả hoạt động, cạnh tranh, rủi ro và tiềm năng của một doanh nghiệp cũng như một phần của doanh nghiệp, chẳng hạn như dòng sản phẩm hoặc bộ phận.

 Sử dụng dữ liệu bên trong và bên ngoài, phân tích SWOT có thể cho một công ty biết nơi cần cải thiện nội bộ, cũng như giúp phát triển các kế hoạch chiến lược.

Sử dụng dữ liệu bên trong và bên ngoài, kỹ thuật này có thể hướng dẫn các doanh nghiệp hướng tới các chiến lược có nhiều khả năng thành công hơn và tránh xa các chiến lược mà họ đã từng hoặc có khả năng kém thành công hơn.

Các nhà phân tích trình bày phân tích SWOT dưới dạng một hình vuông với mỗi khu vực trong số bốn khu vực tạo thành một góc phần tư: Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Oppotunities (cơ hội), Threats (thách thức, đe dọa). Sự sắp xếp trực quan này cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về vị trí của công ty. Mặc dù tất cả các điểm trong một tiêu đề cụ thể có thể không có tầm quan trọng như nhau, nhưng tất cả chúng đều phải đại diện cho những hiểu biết chính về sự cân bằng của cơ hội và mối đe dọa, lợi thế và bất lợi, v.v.

SWOT
nguồn: internet

Phân tích SWOT đầu tiên được sử dụng để phân tích doanh nghiệp. Giờ đây, nó thường được sử dụng bởi các chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các cá nhân, bao gồm cả các nhà đầu tư và doanh nhân.