Thuyết đặt mục tiêu SMART và áp dụng trong mô hình kinh doanh nhỏ - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Thuyết đặt mục tiêu SMART và áp dụng trong mô hình kinh doanh nhỏ

Đánh giá bài đăng này post

 

1.Giới thiệu chung

Mọi người muốn theo đuổi một mục tiêu, đều biết rằng điều quan trọng là cung cấp một mô tả hay về mục tiêu này. Những khẩu hiệu trống rỗng không mang lại kết quả khả quan. Thực hiện một phân tích cụ thể trước sẽ giúp bạn đi đến đích. Một trong những phương pháp hữu dụng để đạt được điều đó là thuyết đặt mục tiêu SMART. SMART là một từ viết tắt đưa ra các tiêu chí để hướng dẫn trong việc thiết lập các mục tiêu, ví dụ như trong quản lý dự án, quản lý hiệu suất của nhân viên và phát triển cá nhân. Các chữ S và M thường có nghĩa cụ thể (Specific) và đo lường được (Measurable). Có thể phiên bản phổ biến nhất có các chữ cái còn lại đề cập đến có thể đạt được (Attainable), có liên quan (Relevant) và giới hạn thời gian (Time-bound). Tuy nhiên, nhà phát minh của thuật ngữ này có một phiên bản hơi khác và các chữ cái có ý nghĩa khác nhau đối với các tác giả khác nhau.

Việc sử dụng thuật ngữ được biết đến đầu tiên xảy ra trong ấn bản Quản lý Đánh giá tháng 11 năm 1981 của George T. Doran. Ưu điểm chính của các mục tiêu SMART là chúng dễ hiểu hơn và biết khi nào chúng được thực hiện. Tiêu chí SMART thường được liên kết với quản lý của Peter Drucker theo khái niệm mục tiêu.

2. Nội dung

Khi thiết lập mục tiêu tương lai, doanh nghiệp cần xem xét mức độ cần thiết của từng phương pháp. Mô hình SMART đóng vai trò như một “chuyên gia” giúp doanh nghiệp kiểm ra và chắt lọc cho mình phương pháp hiệu quả nhất.  Mô hình SMART được diễn giải cụ thể như sau:

S – Specific (mục tiêu phải chi tiết, cụ thể và dễ hiểu) – Các thông tin có chi tiết đủ để xác định vấn đề hoặc cơ hội? Mục tiêu có đủ chi tiết để đo lường các vấn đề và cơ hội thực tế không ?

M – Measurable (mục tiêu có thể đo lường được) – Có thể áp dụng các thuộc tính định lượng hoặc định tính để tạo ra một hệ thống đo lường ?

A – Attainable (tính khả thi của mục tiêu) – Những thông tin có được sử dụng để cải thiện năng suất làm việc không? Nếu mục tiêu đề ra không làm thay đổi thái độ của nhân viên để giúp họ cải thiện năng suất làm việc, phải chăng đã có vấn đề gì đã xảy ra?

R – Relevant (liên quan) – Mục tiêu đề ra có phù hợp với tầm nhìn chung của doanh nghiệp và đáp ứng được các vấn đề mà nhà marketer đang phải đối mặt ?

T – Time-Bound (thời hạn để đạt mục tiêu đã đề ra) – Các mục tiêu có thể được thiết lập và thực hiện trong các khoảng thời gian như đã đề ra ?

Trong những năm gần đây, chữ viết tắt SMART đã được mở rộng thêm Exciting (thú vị, làm cho mục tiêu mang tính thách thức) và Rewarding (khen thưởng, ghi nhận đóng góp của những người khác) do đó khiến nó trở thành mục tiêu SMARTER (thông minh hơn).

3. Áp dụng SMART trong mô hình kinh doanh nhỏ

a. Tăng 15% thị phần – Strategic Communications, LLC

2

Linda Pophal là một nhà tư vấn truyền thông tiếp thị, chủ sở hữu của Strategic Communications, LLC và là tác giả của The Complete Idiot’s Guide to Strategic Planning.
Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng các mục tiêu là THÔNG MINH. Trên thực tế, các mục đích là SMART và được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu, rộng hơn. Vì vậy, ví dụ, tôi có thể có mục tiêu tăng thị phần tiếp thị cho tổ chức của mình. Mục đích của tôi sẽ hỗ trợ mục tiêu đó và sẽ được tuyên bố bằng ngôn ngữ SMART trong trường hợp này: tăng thị phần 15%, ở bang Wisconsin, cho dòng sản phẩm XYZ, vào cuối năm tài chính.
Cụ thể: chúng tôi biết khu vực địa lý, dòng sản phẩm và mức độ tăng trưởng mà chúng tôi đang tìm kiếm
Có thể đo lường được: chúng ta sẽ có thể đo lường một cách khách quan, cho dù chúng ta có đạt được mục tiêu hay không
Có thể đạt được: hoặc, chúng tôi sẽ giả sử như vậy trong trường hợp này
Có liên quan: bởi vì nó liên quan trực tiếp đến mục tiêu của chúng tôi
Sắp xếp theo thời gian: chúng tôi đã chỉ ra một điểm cuối cụ thể mà chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình

b. Đạt 300.000 lượt truy cập trang web mới mỗi tháng – BAMF Media

3 1

Melanie Balke, Chiến lược gia tăng trưởng: Chúng tôi sử dụng các mục tiêu SMART để làm việc với khách hàng của chúng tôi hàng ngày. Một ví dụ tuyệt vời là khi khách hàng cố gắng lái nhãn cầu mới đến trang web của họ bằng cách tăng lưu lượng truy cập trang web của họ. Chúng tôi sẽ xây dựng mục tiêu SMART cho mục tiêu này theo cách sau:

S – Cụ thể: Mục tiêu xác định cả những gì cần phải đạt được và khi nào.
M – Đo lường được: Mục tiêu có thể đo lường được trong Google Analytics.
Trả lời: Mục tiêu là tăng 20% ​​số lượt truy cập trang web hiện tại của họ, trong đó có ngân sách bổ sung tăng lên và khung thời gian ba tháng là thực tế trong khi vẫn còn tham vọng.
R – Có liên quan: Mục tiêu là để có được nhãn cầu mới cho trang web. Chúng tôi có thể đo sai phiên hoặc khách truy cập trang web tổng thể nhưng chúng tôi sẽ đo xem có bao nhiêu khách truy cập cũ quay lại trang web như vậy. Do đó, chúng tôi muốn chọn khách truy cập trang web độc đáo mới để chọn ra từng khách truy cập mới.
T – Giới hạn thời gian: Chúng tôi đặt khoảng thời gian ba tháng để đạt được mục tiêu này.

c. Chuyên sâu về lĩnh vực Giáo dục Sức khỏe & Sức khỏe –  Walker Group Health & Wellness

4 5

Santisha Walker, RN, MSN, CWC, Người sáng lập & Đồng chủ sở hữu, Tập đoàn Walker Health & Wellness. Mặc dù chủ đề này có vẻ rất bình thường, nhưng nó thực sự là một chủ đề tôi giáo dục người khác khá thường xuyên. Tôi tin vào việc thiết lập mục tiêu, tạo kế hoạch, lên lịch, sử dụng lịch, v.v. Dù bạn có tin hay không, việc thiết lập các mục tiêu sẽ góp phần mang lại sức khỏe toàn diện. 

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, quảng bá việc giới thiệu lại sức khỏe & sức khỏe của Walker Group cho khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng mạnh mẽ, khách hàng tiềm năng và người theo dõi phương tiện truyền thông xã hội hiện tại bằng cách sử dụng thư điện tử và theo dõi qua điện thoại, tờ rơi kỹ thuật số và video quảng cáo để thông báo về việc tái cấu trúc trong các dịch vụ được cung cấp và làm thế nào Walker Group Health & Health có thể hỗ trợ đạt được các mục tiêu sức khỏe của tổ chức của họ.

Đây là một ví dụ điển hình về việc sử dụng mục tiêu SMART bởi vì một số bộ phận chuyển động của Google có thể được xem xét. Tôi không chỉ chọn sử dụng mô hình mục tiêu SMART, tôi còn phải truyền đạt sự thay đổi này cho tất cả các bên liên quan để đảm bảo họ hiểu rõ mục tiêu.

Bất cứ khi nào tôi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cho mô hình kinh doanh của công ty tôi hoặc một quy trình chính trong tổ chức, tôi phải đảm bảo có mục tiêu cuối cùng. Tôi không tin vào việc đưa ra quyết định ngẫu nhiên mà không có mục tiêu và kế hoạch làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Tôi đã thấy rằng hầu hết mọi mục tiêu đều có thể đạt được khi các bước để đạt được mục tiêu được lên kế hoạch một cách khôn ngoan, bao gồm cho phép có đủ thời gian để thực hiện các bước.

Gần đây tôi đã tái cấu trúc công ty của mình để chuyên về giáo dục sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chỉ dành cho các công ty và tổ chức. Trước đây mục tiêu là để đội ngũ chuyên gia của tôi cung cấp chuyên môn của họ cho các cá nhân nhằm tìm kiếm lối sống lành mạnh. Với sự tập trung của công ty tôi chuyển từ các cá nhân thành các nhóm, tôi biết rằng tôi phải cân nhắc nhiều yếu tố của sự thay đổi. Trước khi khởi chạy lại, tôi đã gặp đối tác kinh doanh và nhóm của chúng tôi để đảm bảo tất cả chúng ta đều ở cùng một trang về mục tiêu cuối cùng, làm thế nào chúng ta sẽ xác định liệu mục tiêu có được đáp ứng hay không, kết quả cuối cùng sẽ tiết lộ và khung thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu của chúng ta.

Nguồn: