Xác định tầm nhìn chiến lược cho công ty - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Xác định tầm nhìn chiến lược cho công ty

5/5 - (1 bình chọn)

Tầm nhìn chiến lược là năng lực nhìn xa vào tương lai để bạn có thể lập kế hoạch cho nó. Nó thường được diễn đạt trong phát biểu chính thức cho một người, một công ty hay một tổ chức. Nó là mô tả lý tưởng hoá rõ ràng và sinh động của kết quả được mong muốn mà có thể gây hứng khởi cho những người theo nó. Đó là đặc tính quan trọng nhất của người lãnh đạo giỏi vì nó phân biệt rõ ràng với người quản lý. Thiếu tầm nhìn chiến lược thường có tác động tàn phá lên con người, công ty và tổ chức.
1. Hiểu về tầm nhìn chiến lược
Điều rất quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào là có tầm nhìn dài hạn rõ ràng và có thể đạt được; những tuyên bố mà sẽ dẫn dắt mọi giám đốc điều hành, quản lý hoặc nhân viên trong việc đạt được cùng một mục tiêu của tổ chức. Một tầm nhìn chiến lược là giải đáp cho câu hỏi “Doanh nghiệp của chúng tôi muốn trở thành gì?” và thường là một câu nói truyền cảm hứng, rõ ràng và đáng nhớ, thể hiện vị trí lâu dài mong muốn của công ty. Nó thúc đẩy nhân viên nỗ lực thêm và thường mang lại hiệu suất cao hơn. Bởi vì phần thưởng tiền chỉ thúc đẩy một phần nhân viên, điều quan trọng là sử dụng các công cụ khác như tuyên bố tầm nhìn để tăng động lực của họ.

22222

Tầm nhìn chiến lược cũng chỉ ra những nguồn lực, năng lực và kỹ năng nào sẽ cần thiết để đạt được mục tiêu trong tương lai. Bằng cách này, nó hướng dẫn việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.

2. Sự khác biệt giữa tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh thường được phát triển và sử dụng cùng một mục đích. Điều này khiến nhiều người nhầm lẫn rằng tầm nhìn và sứ mệnh có thể được sử dụng thay thế cho nhau, khi thực sự thì không.

Tầm nhìn Sứ mệnh
Mục đích
Cho biết những gì một tổ chức nhằm đạt được. Xác định những gì một công ty hiện đang làm.
Trả lời cho câu hỏi
Chúng ta muốn trở thành gì? Chúng ta làm gì?
Bao gồm
 • Mục tiêu
 • Giá trị
 • Khách hàng
 • Sản phẩm và dịch vụ
 • Thị trường
 • Công nghệ
 • Quan tâm đến sự sống còn
 • Triết học
 • Khái niệm tự
 • Quan tâm đến hình ảnh công cộng
 • Quan tâm đến nhân viên
Tương lai hay hiện tại?
Nói về tương lai Nói về hiện tại
Nó được phát triển cho ai?
Nhân viên trong công ty Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối tác và cộng đồng
Cái nào được tạo trước?
Được phát triển đầu tiên Chỉ được phát triển khi đã có tầm nhìn
Tần suất thay đổi?
Hiếm khi thay đổi vì phải mất nhiều năm để đạt được hầu hết các mục tiêu Nhiệm vụ định hướng sản phẩm thay đổi mỗi khi công ty quyết định mạo hiểm vào một thị trường sản phẩm mới.

3. Lợi ích của Tầm nhìn chiến lược

Không phải tất cả các tầm nhìn đều mang lại giá trị như nhau. Một số trong số họ rất chung chung hoặc tập trung vào các mục tiêu tài chính và kết quả là, tạo động lực kém cho nhân viên. Nhưng nếu một công ty nỗ lực đủ để tạo ra tuyên bố tầm nhìn, nó sẽ mang lại những lợi ích sau:

 • Tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên
 • Cung cấp một mục đích để làm việc cho
 • Đặt mục tiêu lâu dài (mục tiêu không thể đạt được với các tài nguyên và khả năng hiện tại)
 • Hướng dẫn các nhà quản lý phân bổ nguồn lực hiệu quả

4. Viết một Tầm nhìn chiến lược

Tạo ra một tầm nhìn là bước đầu tiên quan trọng trong quy trình quản lý chiến lược. Đây là các bước và hướng dẫn này để giúp bạn có thể viết một tầm nhìn chiến lược hiệu quả.

Bước 1. Tập hợp một nhóm các nhà quản lý, nhân viên và cổ đông. Tầm nhìn là tuyên bố phải được hiểu bởi các nhân viên của tất cả các cấp. Càng nhiều người càng tốt nên tham gia vào quá trình này vì sự tham gia dẫn đến cam kết mạnh mẽ hơn đối với tầm nhìn của công ty. Sau khi chọn những người sẽ tham gia, bạn cũng nên phân phát một số bài viết cho họ về tầm nhìn của tổ chức và yêu cầu mọi người đọc chúng làm nền.

Bước 2. Yêu cầu mọi người viết phiên bản tầm nhìn của riêng họ. Bước tiếp theo là yêu cầu mọi người viết phiên bản tuyên bố của riêng mình và gửi cho nhóm chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được báo cáo, nhóm nên cố gắng kết hợp tầm nhìn dự thảo trong số tất cả các bài nộp. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết mọi quan điểm mâu thuẫn về mục tiêu cuối cùng của công ty.

Bước 3. Sửa lại và trình bày phiên bản cuối cùng. Tuyên bố dự thảo nên được phân phối lại cho các thành viên cho lần sửa đổi cuối cùng của họ. Khi nhận được phản hồi, phiên bản cuối cùng của tầm nhìn nên được tạo ra và trình bày cho mọi nhân viên.

Đừng quên rằng một tuyên bố về tầm nhìn chiến lược nên là một câu rõ ràng, truyền cảm hứng và đáng nhớ.

5. Ví dụ về một tuyên bố tầm nhìn chiến lược

Cách tốt nhất để học cách tạo ra một tầm nhìn là nhìn vào các ví dụ tốt và xấu hiện có.

Tầm nhìn tốt: 

Chevron: Trở thành công ty năng lượng toàn cầu được ngưỡng mộ nhất vì con người, sự hợp tác và hiệu suất.
Feeding America: Một nước Mỹ không đói
Habitat for Humanity: Một thế giới nơi mọi người đều có một nơi đàng hoàng để sống.
Microsoft: Một máy tính trên mỗi bàn làm việc và trong mọi gia đình
Save the Children: Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới trong đó mọi trẻ em đều có quyền sinh tồn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

Tầm nhìn kém:

General Motors: Để thiết kế, xây dựng và bán những chiếc xe tốt nhất thế giới. (Tốt nhất trong những gì? General Motor nên xác định rõ mục tiêu của họ)
Ikea: Tại Ikea, tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một cuộc sống hàng ngày tốt hơn cho nhiều người. (Điều này là không thể đạt được)
Samsung: Truyền cảm hứng cho thế giới, tạo ra tương lai. (Tuyên bố này quá mơ hồ và không đặt ra bất kỳ mục tiêu nào)
Toyota: Toyota sẽ dẫn đường cho tương lai của di động, làm phong phú thêm cuộc sống trên toàn thế giới với những cách di chuyển an toàn và có trách nhiệm nhất đối với mọi người. Thông qua cam kết về chất lượng, liên tục đổi mới và tôn trọng hành tinh, chúng tôi đặt mục tiêu vượt quá mong đợi và được đền đáp bằng một nụ cười. Chúng tôi sẽ đáp ứng các mục tiêu đầy thách thức của chúng tôi bằng cách thu hút tài năng và niềm đam mê của mọi người, những người tin rằng luôn có một cách tốt hơn. (Nó quá dài và nghe giống như một nhiệm vụ hơn là một tầm nhìn thực sự)

Nguồn tham khảo: