10 nguyên tắc quản lý của URWICK - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

10 nguyên tắc quản lý của URWICK

Đánh giá bài đăng này post

 

Với kinh nghiệm làm việc trong quân đội, công nghiệp và tư vấn quản lý, những quan điểm quản lý của Lyndall Urwick chịu nhiều ảnh hưởng từ thời gian trong quân ngũ.

Nội dung nguyên tắc

Sử dụng nguyên tắc phạm vi kiểm soát này sẽ đảm bảo những quản lý không bị quá tải và rằng tất cả các nhân viên đều nhận được sự hỗ trợ cá nhân.

  • Tính liên tục: Cấu trúc của tổ chức cần được thiết kế để đảm bảo sự tồn tại của tổ chức.
  • Sự cân bằng: Nhiều nhóm và phòng ban khác nhau trong một tổ chức nên được giữ cân bằng về mặt vị trí và quyền lực.
  • Định nghĩa: Mọi công việc và trách nhiệm đi kèm với các công việc đó đều được định nghĩa một cách rõ ràng.
  • Chuyên môn hóa: Mỗi nhóm nên có một chức năng riêng.
  • Mục tiêu: Mọi tổ chức nên có một mục đích quan trọng hơn cả.
  • Quyền hạn: Mỗi nhóm chỉ có thể có một nhà quản lý.
  • Sự phù hợp: Các nhà quản lý phải có quyền hạn cần thiết để hoàn thiện trách nhiệm của họ
  • Các nhà quản lý chịu trách nhiệm tổ chức và phối hợp.
  • Phạm vi kiểm soát: Một nhà quản lý không nên có trách nhiệm quản lý trực tiếp đối với hơn 6 hoặc 7 nhân viên.
  • Trách nhiệm: Người quản lý phải chịu trách nhiệm về nhân viên của mình.

Áp dụng các nguyên tắc vào thực tế doanh nghiệp.

10 nguyen tac quan li cua urwich 02

Các nhà lãnh đạo cần làm việc với các quản lý khác trong tổ chức để đảm bảo rằng cấu trúc tổ chức phù hợp với mục đích và việc phân bổ nguồn lực giữa các bộ phận và phòng ban giữa trên nhu cầu, chứ không phải do sự vận động chính trị của các nhà quản lý. Người quản lý cần chịu trách nhiệm về sự phối hợp và tổ chức nhân viên và các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất

Theo Urwick, các chức năng quản lý có tính phổ biến cho mọi tổ chức và được xem như kĩ thuật tổng quát của quản lý. Theo thời gian, những nguyên tắc trên đã trở thành “các nguyên tắc khoa học cẩm nang” trong tư tưởng của nhiều học giả và các nhà quản lý. Thực ra, những chức năng đó về bản chất không phải là bất biến, song nó đơn giản và dễ hiểu để hình dung các hoạt động quản lý cần phải có của bất kì một tổ chức nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *