Đào tạo và huấn luyện triển khai KPI - Sân golf Long Biên (13/10 - 10/12/2020) - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Đào tạo và huấn luyện triển khai KPI – Sân golf Long Biên (13/10 – 10/12/2020)

Đánh giá bài đăng này post

BSC (Balanced Score Card – Thẻ điểm cân bằng): Là công cụ được sử dụng để hoạch định và quản trị các mục tiêu chiến lược. Công cụ này do hai nhà quản trị là Giáo sư R. Kaplan và Tiến sĩ D. Nor- ton đề xuất từ thập niên 90 của thế kỷ 20. Mục tiêu của doanh nghiệp là một hệ thống xuyên suốt từ Sứ mệnh, Tầm nhìn đến Mục tiêu dài, trung và ngắn hạn. Muốn phát triển bền vững doanh nghiệp nên thiết kế một Bộ mục tiêu cân bằng (Balance) với 4(2) viễn cảnh (nhóm) là: Tài chính (F), Khách hàng (C), Quy trình nội bộ (I) và Học hỏi phát triển (L). Logic cơ bản của quá trình liên kết này: muốn có hiệu quả tài chính thì phải đem lại giá trị cho khách hàng; để đem lại giá trị cho khách hàng cần tổ chức được các hoạt động kinh doanh tương ứng; và để thực hiện được các hoạt động kinh doanh tương ứng cần chuẩn bị phát triển các nguồn lực. Toàn bộ các chỉ tiêu để đo lường mục tiêu này sẽ được trình bày trong Thẻ ghi điểm (Score Card). Như vậy, có thể hiểu, Thẻ điểm cân bằng là một hệ thống ghi điểm để đo lường và kiểm soát các mục tiêu được cân bằng với nhau dưới 4 góc độ: Tài chính (F), Khách hàng (C), Quy trình nội bộ (I) và Học hỏi phát triển (L). Hệ thống này giúp doanh nghiệp kiểm soát được các mục tiêu chiến lược, đồng thời duy trì sự phát triển bền vững, tránh tình trạng hao kiệt nguồn lực.

Sân golf Long Biên là sân golf có sảnh lớn nhất Đông Nam Á. Vừa qua, ngày 10/12/2020, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế cùng chuyên môn cố vấn Nguyễn Văn Minh đã Kết thúc giai đoạn 1 của dự án KPI tại đây và chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị cho dự án 3Ps.

Chúng tôi nhận thấy rằng triển khai đúng chủ trương hành động quan trọng hơn mục tiêu. Đào tạo cho sân golf Long Biên giúp chúng tôi hiểu thêm một ngành kinh doanh thể thao đặc thù hấp dẫn, gây nghiện – một kiểu ma tuý xanh. Rất muốn thử mà chưa đủ bản lĩnh và điều kiện.

aa

bb

cc

dd

ee

ggg

rrr

Ảnh: Trước và trong sân golf Long Biên

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Hotline 0909 111 485 (nhánh 1)