Top 7 nguyên tắc vàng cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Top 7 nguyên tắc vàng cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp

7 Nguyên Tắc Vàng Trong Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
3.4/5 - (7 bình chọn)

Quản trị tài chính doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp. Việc quản lý tài chính đúng cách giúp doanh nghiệp có thể đáp ứng được các nhu cầu tài chính và tiếp cận được các nguồn vốn với chi phí thấp hơn. Ngoài ra, quản trị tài chính còn giúp doanh nghiệp đánh giá được các khoản đầu tư tiềm năng và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhằm tăng cường sức mạnh tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bài viết này, Viện Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp EIT sẽ giới thiệu đến bạn đọc top 07 nguyên tắc quản trị tài chính doanh nghiệp.

1. Nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận

Nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận trong quản trị tài chính doanh nghiệp là một phương pháp quan trọng giúp đảm bảo sự ổn định tài chính và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các nguyên tắc đánh đổi này bao gồm:

 • Đánh giá rủi ro: Trước khi quyết định đầu tư vào một dự án hay hoạt động kinh doanh nào, doanh nghiệp cần phải đánh giá rủi ro một cách cẩn thận. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp để giảm thiểu rủi ro.
 • Xác định lợi nhuận: Sau khi đánh giá rủi ro, doanh nghiệp cần xác định các tiềm năng lợi nhuận của một dự án hay hoạt động kinh doanh. Điều này giúp đánh giá rõ hơn về tiềm năng lợi nhuận và xác định rõ ràng mức độ lợi nhuận có thể đạt được từ các hoạt động đó.
 • Đánh giá lại quyết định đầu tư: Sau khi đầu tư vào một dự án hay hoạt động kinh doanh nào đó, doanh nghiệp cần đánh giá lại quyết định đầu tư của mình. Điều này giúp doanh nghiệp có thể đưa ra các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
 • Đánh giá lại cấu trúc tài chính: Doanh nghiệp cần đánh giá lại cấu trúc tài chính của mình để đảm bảo sự cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể quản lý rủi ro và đạt được lợi nhuận tối đa từ các hoạt động kinh doanh.

Tóm lại, nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận trong quản trị tài chính doanh nghiệp là một phương pháp quan trọng giúp đảm bảo sự ổn định tài chính và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các nguyên tắc này giúp doanh nghiệp đánh giá và quản lý rủi ro một cách hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận và cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi nhuận, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh, tăng cường sức mạnh tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc quản lý rủi ro và đánh đổi rủi ro và lợi nhuận là một quá trình liên tục và đòi hỏi sự chú ý và theo dõi liên tục từ các nhà quản lý. Đồng thời, cần có các phương pháp đo lường và đánh giá hiệu quả của các quyết định đầu tư để đưa ra các điều chỉnh cần thiết trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền

Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền là một nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Theo nguyên tắc này, giá trị của một đồng tiền hiện tại sẽ cao hơn so với giá trị của một đồng tiền trong tương lai. Điều này là do giá trị của tiền bị ảnh hưởng bởi thời gian và lãi suất.

Cụ thể, nếu một doanh nghiệp có một khoản tiền trong tương lai, để đánh giá giá trị của khoản tiền đó, doanh nghiệp cần tính toán giá trị hiện tại của khoản tiền đó bằng cách sử dụng tỷ lệ lãi suất hiện tại. Ví dụ, nếu doanh nghiệp sẽ nhận được một khoản tiền 1 triệu đồng vào năm tới và tỷ lệ lãi suất hiện tại là 10%, thì giá trị hiện tại của khoản tiền đó là 909,09 ngàn đồng (1 triệu đồng chia cho (1+0.1) năm).

Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền là một nguyên tắc quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp có thể đánh giá được giá trị thực của các khoản tiền trong tương lai và quyết định đầu tư và sử dụng tài nguyên tài chính một cách hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, nguyên tắc giá trị thời gian của tiền cũng được sử dụng để tính toán chi phí vốn của doanh nghiệp. Chi phí vốn là chi phí mà doanh nghiệp phải trả để có được các nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Việc tính toán chi phí vốn dựa trên nguyên tắc giá trị thời gian của tiền giúp doanh nghiệp có thể đánh giá được tổng chi phí của các khoản vay và đưa ra quyết định vay vốn hoặc sử dụng nguồn vốn khác như thế nào để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên tài chính của doanh nghiệp.

Tóm lại, nguyên tắc giá trị thời gian của tiền là một nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp, giúp đánh giá giá trị của các khoản tiền trong tương lai và đưa ra các quyết định đầu tư, sử dụng tài nguyên tài chính một cách hiệu quả hơn. Việc áp dụng nguyên tắc giá trị thời gian của tiền còn giúp doanh nghiệp tính toán chi phí vốn và quyết định vay vốn hoặc sử dụng nguồn vốn khác một cách cân đối và tối ưu.

Tuy nhiên, việc tính toán giá trị hiện tại của các khoản tiền trong tương lai đòi hỏi sự chính xác và đầy đủ về thông tin, cũng như sự đánh giá khách quan về các yếu tố rủi ro và cơ hội trong tương lai. Nếu tính toán không chính xác hoặc đánh giá không khách quan, có thể dẫn đến các quyết định đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc sử dụng nguyên tắc giá trị thời gian của tiền trong quản trị tài chính doanh nghiệp cần được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác để đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc chi trả

Nguyên tắc chi trả là một trong những nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp quản lý và sử dụng các nguồn tài chính một cách hiệu quả nhất để đáp ứng các khoản chi phí và đảm bảo lợi nhuận.

Các nguyên tắc chi trả trong quản trị tài chính doanh nghiệp bao gồm:

 • Đảm bảo chi trả đầy đủ và đúng thời hạn: Doanh nghiệp cần đảm bảo chi trả đầy đủ và đúng thời hạn để tránh các khoản phạt, phí trễ hạn, mất uy tín và rủi ro tài chính.
 • Đánh giá tốt các khoản chi phí: Doanh nghiệp cần đánh giá các khoản chi phí và xác định mức độ ưu tiên để sử dụng tài chính một cách hiệu quả nhất.
 • Tối ưu hóa cách thức chi trả: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa cách thức chi trả, chẳng hạn như chọn phương thức thanh toán phù hợp, tận dụng các chiến lược chi trả để tối ưu hóa lợi nhuận và chi phí.
 • Điều chỉnh chi trả theo thời gian: Doanh nghiệp cần điều chỉnh chi trả theo thời gian để đảm bảo sự cân đối giữa việc chi trả và thu tiền.
 • Quản lý các khoản nợ: Doanh nghiệp cần quản lý các khoản nợ để tránh tình trạng vỡ nợ và đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh.

Tóm lại, nguyên tắc chi trả là một nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý và sử dụng tài chính một cách hiệu quả nhất để đáp ứng các khoản chi phí và đảm bảo lợi nhuận. Các nguyên tắc này giúp doanh nghiệp đảm bảo sự cân đối giữa chi trả và thu tiền, tối ưu hóa chi phí và quản lý rủi ro tài chính.

4. Nguyên tắc sinh lợi

Nguyên tắc sinh lợi trong quản trị tài chính doanh nghiệp là một nguyên tắc quan trọng giúp đảm bảo tăng trưởng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua việc tối đa hóa lợi nhuận. Các nguyên tắc này bao gồm:

 • Đầu tư vào các hoạt động mang lại lợi nhuận cao: Doanh nghiệp cần đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hoặc các dự án đầu tư mang lại lợi nhuận cao để tối đa hóa sinh lợi. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần cân nhắc đến mức độ rủi ro và các chi phí liên quan để đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư.
 • Quản lý rủi ro tài chính: Doanh nghiệp cần quản lý rủi ro tài chính bằng cách đánh giá các rủi ro tiềm năng, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro để đảm bảo lợi nhuận và sự bền vững của doanh nghiệp.
 • Tối ưu hóa cấu trúc tài chính: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa cấu trúc tài chính của mình để tăng khả năng sinh lợi. Các biện pháp như tăng cường vốn chủ sở hữu, điều chỉnh cấu trúc nợ, tận dụng các nguồn vốn thị trường hoặc tăng cường quản lý tài chính giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa và giảm thiểu rủi ro tài chính.
 • Đánh giá lại hoạt động kinh doanh: Doanh nghiệp cần đánh giá lại hoạt động kinh doanh của mình để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Việc đánh giá lại hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra các điểm yếu và cơ hội để cải thiện hoạt động và tăng cường sinh lợi.
 • Quản lý hiệu quả nguồn vốn: Doanh nghiệp cần quản lý nguồn vốn của mình một cách hiệu quả để đảm bảo sự cân đối giữa rủi ro và sinh lợi. Các biện pháp như tối ưu hóa quản lý tiền, quản lý lưu thông vốn, tận dụng các nguồn vốn có sẵn và đưa ra quyết định về đầu tư và tài trợ giúp doanh nghiệp tăng cường sinh lợi và giảm thiểu rủi ro.

Tóm lại, nguyên tắc sinh lợi trong quản trị tài chính doanh nghiệp giúp đảm bảo tăng trưởng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua việc tối đa hóa lợi nhuận. Các nguyên tắc này bao gồm đầu tư vào các hoạt động mang lại lợi nhuận cao, quản lý rủi ro tài chính, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, đánh giá lại hoạt động kinh doanh và quản lý hiệu quả nguồn vốn. Quản trị tài chính theo nguyên tắc này giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa và phát triển bền vững trong thời gian dài.

5. Nguyên tắc thị trường có hiệu quả

Nguyên tắc thị trường có hiệu quả trong quản trị tài chính doanh nghiệp là một nguyên tắc quan trọng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính thông minh dựa trên sự phân tích và đánh giá cẩn thận của thị trường và các yếu tố kinh tế liên quan.

Các nguyên tắc này bao gồm:

 • Phân tích thị trường: Doanh nghiệp cần phân tích và đánh giá thị trường để hiểu rõ các xu hướng, định hướng phát triển và cạnh tranh của thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn về các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
 • Đưa ra quyết định tài chính thông minh: Các quyết định tài chính của doanh nghiệp cần phải được đưa ra dựa trên sự phân tích và đánh giá cẩn thận của thị trường và các yếu tố kinh tế liên quan. Việc đưa ra quyết định thông minh giúp doanh nghiệp tăng cường lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro tài chính.
 • Tối ưu hóa chi phí và tăng cường năng suất: Doanh nghiệp cần tối ưu hóa chi phí và tăng cường năng suất để tăng cường cạnh tranh và sinh lợi. Việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ thị trường và tìm cách tận dụng các cơ hội để giảm thiểu chi phí và tăng cường năng suất.
 • Cập nhật kiến ​​thức và kỹ năng: Doanh nghiệp cần liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực tài chính để có thể hiểu và đưa ra các quyết định thông minh và hiệu quả. Việc này giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Tóm lại, nguyên tắc thị trường có hiệu quả trong quản trị tài chính doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định tài chính thông minh dựa trên sự phân tích và đánh giá cẩn thận của thị trường và các yếu tố kinh tế liên quan. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro tài chính và tạo ra sự cạnh tranh và phát triển bền vững trong thị trường.

6. Gắn kết lợi ích của người quản lý với lợi ích của cổ đông

Nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý với lợi ích của cổ đông là một trong những nguyên tắc quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Nguyên tắc này được đưa ra nhằm đảm bảo rằng người quản lý luôn hành động trong lợi ích của cổ đông và các bên liên quan khác của doanh nghiệp.

Theo nguyên tắc này, người quản lý phải đảm bảo rằng các quyết định của họ không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn phải đem lại lợi ích cao nhất có thể cho các cổ đông. Điều này đòi hỏi người quản lý phải đưa ra các quyết định hợp lý về việc sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp, bao gồm cả vốn và tài sản, và đảm bảo rằng các quyết định đó phải được đưa ra dựa trên các tiêu chí kinh tế và tài chính nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Ngoài ra, người quản lý còn phải đảm bảo rằng thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được công bố một cách minh bạch và trung thực. Điều này giúp các cổ đông có thể đánh giá được tình hình của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Tóm lại, nguyên tắc gắn kết lợi ích của người quản lý với lợi ích của cổ đông là một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tạo ra giá trị cho các cổ đông.

7. Tác động của thuế

Thuế là một trong những yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Thuế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Dưới đây là một số nguyên tắc tác động của thuế trong quản lý tài chính doanh nghiệp:

 • Nắm rõ quy định thuế: Doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định thuế áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình để có thể tính toán và đóng đủ các khoản thuế phải nộp. Nếu không nắm rõ quy định này, doanh nghiệp có thể bị phạt hoặc chậm trễ trong việc nộp thuế, gây tổn thất cho doanh nghiệp.
 • Tính toán và quản lý thuế hiệu quả: Doanh nghiệp cần phải tính toán và quản lý thuế một cách hiệu quả để giảm thiểu chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng các chiến lược giảm thuế hợp lý và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí thuế.
 • Đảm bảo tuân thủ quy định thuế: Doanh nghiệp cần phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định thuế để tránh bị phạt hoặc đối mặt với những rủi ro pháp lý. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì một hệ thống quản lý tài chính hiệu quả để đảm bảo rằng các khoản thuế được tính toán và đóng đầy đủ và đúng hạn.
 • Đưa ra quyết định đầu tư thông minh: Thuế có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và giá trị của các quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, trong quản lý tài chính doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải đưa ra các quyết định đầu tư thông minh để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí thuế.

Tóm lại, thuế là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và chi phí của doanh nghiệp. Các nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp liên quan đến thuế bao gồm nắm rõ quy định thuế, tính toán và quản lý thuế hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định thuế và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh. Việc áp dụng các nguyên tắc này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và chi phí, tăng cường sự minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến thuế, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận và giá trị của doanh nghiệp.

Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp (iEIT) hy vọng rằng thông qua bài viết này độc giả thu nạp thêm nhiều kiến thức hữu ích.

Các bạn đừng quên theo dõi Website ieit.vn để cập nhật thêm thông tin hữu ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *