Phân biệt Hợp đồng lao động với một số loại hợp đồng khác - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Phân biệt Hợp đồng lao động với một số loại hợp đồng khác

Đánh giá bài đăng này post

Phân biệt Hợp đồng lao động với một số loại hợp đồng khác

Phân biệt HĐLĐ với Hợp đồng làm việc:

– Chủ thể của hợp đồng làm việc là viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Chủ thể của HĐLĐ là người lao động và người sử dụng lao động.

Phân biệt HĐLĐ với Hợp đồng Cộng tác viên:

– Bản chất của HĐLĐ là hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (theo Điều 15 của Bộ luật Lao động năm 2012).

– Bản chất của Hợp đồng cộng tác viên là hợp đồng mang bản chất của hợp đồng dịch vụ (hợp đồng dân sự). Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015).

Khóa học “Luật bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động”.

 

Thông tin khóa học và link đăng ký tại: https://bit.ly/38ONsq9

Website: ieit.vn 

Hotline: 0909 111 485 (nhánh 1) hoặc 0984 926 208 (Ms Điệp)