Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Hoạch định và kiểm soát mục tiêu (09/11/2019) - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực – Hoạch định và kiểm soát mục tiêu (09/11/2019)

cong ty dien luc
Đánh giá bài đăng này post

Chương trình đào tạo “Hoạch định và kiểm soát mục tiêu” tại công ty Tài chính Cổ Phần Điện lực Việt Nam tháng 11.2019

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác. Trải qua hơn 11 năm hoạt động, Công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với uy tín và vị thế ngày càng được khẳng định trên thị trường tài chính trong và ngoài nước.

Trong quá trình phát triển, ban lãnh đạo Công ty luôn mong muốn ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo năng suất lao động và hướng đến một môi trường làm việc tích cực cho toàn thể cán bộ trong đơn vị.Được sự tin tưởng của ban lãnh đạo Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế cùng Công ty đã xây dựng và triển triển khai chương trình huấn luyện “Hoạch định và kiểm soát mục tiêu” trong thang 11.2019

e841c9d17a5f9c01c54e FILEminimizerTham gia chương trình bao gồm 35 cán bộ chủ chốt đến từ các phòng ban/bộ phận:

 • Phòng nguồn vốn và quản lý dòng tiền
 • Phòng quan hệ khách hàng
 • Phòng tín dụng
 • Phòng Đầu tư
 • Phòng quản lý ủy thác và cho vay lại
 • Phòng Thu xếp vốn và tư vấn tài chính
 • Trung tâm tài chính tiêu dung
 • Chi nhánh TP Đà Nẵng
 • Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 • Phòng kế hoạch và thị trường
 • Phòng quản lý rủi ro và tái thẩm định
 • Phòng Pháp chế
 • Tổ xử lý nợ
 • Phòng tổ chức nhân sự
 • Phòng kế toán
 • Phòng Công nghệ thông tin
 • Văn phòng806905d2b65c5002094d FILEminimizer

Chương trình được Viện Kinh tế  và Công ty thiết kế với với 4 mục tiêu đề ra trước chương trình

 • Cập nhật công cụ để quản trị mục tiêu xu hướng quản trị hiệu suất
 • Rà soát quy trình triển khai mục tiêu hiện tại
 • Thực hành xây dựng mục tiêu của đơn vị và vị trí làm việc
 • Thiết lập được các hành động cốt lõi, các chỉ tiêu đo lường, lên được kế hoạch hành động

Chương trình được thiết kế dựa trên cơ cấu tổ chức và năng lực vận hành của công ty, với việc nhận diện vấn đề của người học, cung cấp lý thuyết, công cụ để giải quyết, thực hành qua tình huống thực tế, trao đổi thảo luận rút kinh nghiệm – đó là các bước trong phương pháp đào tạo qua trải nghiệm của iEIT.

Sau chương trình đào tạo 2 đơn vị sẽ có các bước hợp tác sâu hơn trong hoạt động đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công ty, hướng đến gia tăng giá trị từ hoạt động quản trị doanh nghiệp.

iEIT