Tư vấn Chiến lược và xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ( 2015-Nay) - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn Chiến lược và xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ( 2015-Nay)

Rang Dong Excel
Đánh giá bài đăng này post

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương đã thực hiện Dự án Tư vấn Chiến lược và xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông được thành lập năm 1961 theo quyết định số 003BCNN/TC ngày 24/02/1961 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông và đến tháng 6/1994 được đổi tên thành Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Ðông. Ngày 30/3/2004 công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức chuyển thành CTCP vào tháng 7/2004 và đổi tên là CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông với Vốn điều lệ là 79.15.000.000 đồng. Đến nay, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã là một trong những nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng và phích nước.

Là công ty top 500 doanh nghiệp Việt Nam, đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị chiếu sáng, Rạng Đông đã có những dòng sản phẩm chiếu sáng đạt được tiêu chuẩn của thế giới và có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên với mong muốn hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty chuyển sang giai đoạn sang giai đoạn doanh nghiệp ra biển lớn , Rạng Đông đang chuyển sang mô hình quản trị theo mục tiêu nhằm kiểm soát và điều chỉnh các chiến lược linh hoạt hơn với biến đống thị trường.

Với mong muốn chuẩn hóa hệ thống quản trị và tối ưu hóa doanh nghiệp, Công ty Rạng đông phối hợp cùng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế triển khai chương trình xây dựng chiến lược theo BSC và đánh giá kết quả công việc theo mục tiêu (KPI), trả lương theo hệ thống lương 3P.

Chương trình tư vấn bao gồm những nội dung sau:

Hợp phần 1: Xây dựng bản đồ chiến lược BSC theo 6 khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình, Học hỏi, Thỏa mãn nhân viên, Môi trường và cộng đồng.

Với 6 khía cạnh, công ty định hướng đưa khoa học công nghệ vào các sản phẩm nhằm đem lại giá trị lớn nhất cho xã hội.

Hợp phần 2: hệ thống đánh giá lương thưởng 3P.

Định lượng các vị trí làm việc trong công ty phục vụ công tác trả lương công bằng, hỗ trợ tuyển dụng, và xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ một cách hoàn chỉnh.

 

 

 

 

14 20
Tổng quan môi trường cạnh tranh của Công ty

 

15 19
Mô hình Ngôi nhà quản trị doanh nghiệp của Công ty                CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *