Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Đào tạo Excel 2016 - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Đào tạo Excel 2016

Rang Dong Excel
Đánh giá bài đăng này post

Excel 2016 RD FILEminimizerViện Kinh tế và Thương mại Quốc tế kết hợp cùng Officelab triển khai chương trình ứng dụng Excel 2016 tại Trung tâm Thương mại Điện tử với 2 giai đoạn, giai đoạn 01 đào tạo excel 3 cấp độ, giai đoạn 2 xử lý, phân tích và báo cáo dữ liệu thông tin.

Trung tâm thương mại điện tử RD là đơn vị độc lập, trực thuộc quản lý của Ban Tổng Giám đốc công ty Rạng Đông, được thành lập với mục đích “Xây dựng và phát triển các năng lực cốt lõi nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trước áp lực hội nhập quốc tế”. Theo đó, Trung tâm sẽ là đơn vị đầu mối  thực hiện việc nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ kinh doanh số từ các đối tác bên ngoài với công ty; Thực hiện việc chuyển giao, Rạng Đông hóa các tri thức và công nghệ kinh doanh phù hợp với đặc thù, điều kiện, năng lực và bối cảnh của Công ty; Thực hiện triển khai thí điểm ứng dụng mang tính khai phá các công nghệ kinh doanh mới, thích ứng với xã hội số hóa và nền kinh tế số, tiến tới chuyển giao cho công ty khi đã hoàn thiện và kiểm chứng được hiệu quả của các công cụ.

Trung tâm phát triển thương mại điện tử RD-FTU sẽ thực hiện việc nghiên cứu hành vi tiêu dùng đối với các dòng sản phẩm chính của Công ty thông qua cộng đồng internet; Phát triển thử nghiệm kênh thương mại điện tử của công ty, thực hiện đưa sản phẩm Rạng Đông lên tất cả các kênh thương mại điện tử hiện có tại Việt Nam, hoàn thiện hệ thống Logistic tạo được doanh thu, phát triển mô hình thí điểm cổng thương mại điện tử trên nền Platform sẵn có để kiểm chứng tính hiệu quả, đánh giá từ đó đề xuất định hướng phát triển tiếp theo; Đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty ra thị trường Thế giới, xâm nhập vào các trang thương mại điện tử lớn trên thế giới, quảng bá hình ảnh thương hiệu Rạng Đông trên các trang thương mại điện tử quốc tế lớn.

Với nhu cầu phân tích báo cáo từ các hoạt động hàng ngày, trung tâm lựa chọn giải pháp excel 2016 bởi vì các tính năng cập nhật về phân tích và xử lý số liệu. Đồng thời excel là một ứng dụng cho toàn bộ cán bộ nhân viên có thể ứng dụng được.

Tham gia chương trình bao gồm các cán bộ thuộc vị trí công tác

Chuyên viên phát triển TMĐT

Trưởng nhóm TMDT QT

Phó phòng TMDT

Chuyên viên Marketing

Nhân viên bán hàng

Chuyên viên Công nghệ thông tin

Trưởng phòng Công nghệ thông tin

Trưởng phòng bán hàng

Chương trình triển khai từ tháng 10, 11.2019 tại phòng đào tạo của trung tâm R&D.

Chương trình đi theo tiêu chuẩn excel

Excel level 1: Sử dụng thành thạo các tính năng excel.

Excel level 2: Ứng dụng tích hợp các tính năng excel.

Excel level 3: Sử dụng Excel trong phân tích dữ liệu, báo cáo.

Chương trình được xây dựng theo yêu cầu của Trung tâm thương mại điện tử nhằm hỗ trợ nâng cao năng suất cho đội ngũ cán bộ,

Sau giai đoạn 2 của chương trình, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế sẽ tiếp tục huấn luyện đào tạo để cán bộ Rạng Đông có năng lực phân tích và báo cáo dữ liệu chuyên sâu.
Chương trình mang lại nhiều đánh giá tích cực và đón nhận từ học viên.

excel 3 excel 2

Dưới đây là các đánh giá và nhận xét của học viên sau chương trình

excel 5

excel 7

excel 4

Đội ngũ giảng viên và trợ lý sẽ tiếp tục đồng hành và giám sát kế hoạch hành động của các học viên để đảm bảo tính ứng dụng của Excel 2016 trong công việc.

Viện iEIT.