Công ty CPPT nguồn nhân lực MD Việt Nam - Hoạch định và kiểm soát mục tiêu (01/01/2020) - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

Công ty CPPT nguồn nhân lực MD Việt Nam – Hoạch định và kiểm soát mục tiêu (01/01/2020)

Đánh giá bài đăng này post

Chương trình đào tạo “Hoạch định và kiểm soát mục tiêu” tại công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam mở đầu cho những hoạt động đào tạo inhouse năm 2020 tại công ty/doanh nghiệp của Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế (iEIT) đã kết thúc thành công, đạt kỳ vọng của Ban lãnh đạo công ty khi tham gia khoá học.
4 1

Hình 1. Toàn thể cán bộ nhân viên công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam với đội ngũ hơn 600 nhân viên trẻ năng động, nhiệt tình, sáng tạo đã lọt Top 10 các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam được đánh giá là công ty có uy tín trên thị trường xuất khẩu lao động, cụ thể là lĩnh vực phái cử.
Được sự tin tưởng của ban lãnh đạo công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam, Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế cùng Công ty đã xây dựng và triển triển khai chương trình huấn luyện “Hoạch định và kiểm soát mục tiêu” trong tháng 01.2020
5

Hình 2. Ban lãnh đạo công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam

Tham gia chương trình bao gồm 35 cán bộ chủ chốt đến từ các phòng ban/bộ phận:

 • Phòng phát triển thị trường
 • Phòng kiểm soát tài chính
 • Phòng tổ chức hành chính – nhân sự
 • Phòng kế toán
 • Phòng kiểm soát nội bộ
 • Phòng tuyển dụng
 • Phòng truyền thông
 • Phòng đối ngoại
 • Trung tâm đào tạo

2

Hình 3. Đại diện trung tâm đào tạo trình bày kết quả công việc

Chương trình được Viện Kinh tế  và Công ty thiết kế với với 4 mục tiêu đề ra trước chương trình

 • Cập nhật công cụ để quản trị mục tiêu xu hướng quản trị hiệu suất
 • Rà soát quy trình triển khai mục tiêu hiện tại
 • Thực hành xây dựng mục tiêu của đơn vị và vị trí làm việc
 • Thiết lập được các hành động cốt lõi, các chỉ tiêu đo lường, lên được kế hoạch hành động

Chương trình được thiết kế dựa trên cơ cấu tổ chức và năng lực vận hành của công ty, với việc nhận diện vấn đề của người học, cung cấp lý thuyết, công cụ để giải quyết, thực hành qua tình huống thực tế, trao đổi thảo luận rút kinh nghiệm – đó là các bước trong phương pháp đào tạo qua trải nghiệm của iEIT.
3
Sau chương trình đào tạo 2 đơn vị sẽ có các bước hợp tác sâu hơn trong hoạt động đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công ty, hướng đến gia tăng giá trị từ hoạt động quản trị doanh nghiệp.
Xin được chúc công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực MD Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với uy tín và vị thế ngày càng được khẳng định trên thị trường xuất khẩu lao động tại nhiều quốc gia trên Thế giới.
iEIT