TỔNG KẾT HỘI THẢO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KỶ NGUYÊN 4.0 - Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp

TỔNG KẾT HỘI THẢO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KỶ NGUYÊN 4.0

Đánh giá bài đăng này post
Chiều ngày 24/6/2022 vừa qua, Viện Đào tạo và Tư vấn doanh nghiệp trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức thành công hội thảo: Quản trị nhân lực kỷ nguyên 4.0.
Hội thảo rất vinh dự đón tiếp sự có mặt có các diễn giả:
– TS. Đỗ Tiến Long – chủ tịch công ty tư vấn quản lý OD click
– Bà Hoàng Thiên Hương – phó Tổng giám đốc công ty DIGINET
– Ông Nguyễn Ngọc Tùng – Giám đốc công ty tư vấn BC
Buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của gần 100 người tham dự đến từ các doanh nghiệp khác nhau trong tất cả các lĩnh vực.
Mở đầu hội thảo Ông Nguyễn Ngọc Tùng – Giám đốc công ty tư vấn BC đã chia sẻ về các yêu cầu năng lực thiết yếu để nhân sự thích ứng với thời đại 4.0 (Năng lực số) Tri thức số, Kỹ năng số, Hành vi số.
Ông Nguyễn Ngọc Tùng đã chỉ ra các thay đổi lớn của quản lý nhân sự trong kỷ nguyên 4.0 từ mô hình, quy trình kinh doanh đến các phần mềm quản trị lao động 4.0.
Theo MBA Nguyễn Ngọc Tùng HR 4.0: Dữ liệu lớn (big data) đóng vai trò quan trọng; máy móc trở nên thông minh và thay thế con người ở một số hoạt động. Công nghệ phối hợp hài hòa với hoạt động nhân sự và tuyển dụng từ trong quy trình nội bộ; đến giao tiếp với ứng viên, hình thành hệ thống quản lý nhân sự ưu việt.
Tiếp đó, TS Đỗ Tiến Long – Chuyên gia tư vấn và huấn luyện về Lãnh đạo Tổ chức – Chủ tịch công ty tư vấn quản lý OD Click đã chia sẻ về phương pháp xây dựng chiến lược nhân sự trong thời đại số (Chiến lược số):
-Yêu cầu và bối cảnh nhân sự trong thời đại mới
-Tầm nhìn, kế hoạch chuẩn bị nhân sự thích ứng với bối cảnh mới, các giai đoạn chiến lược kinh doanh từ tư duy hoạch định dài hạn sang tư duy chiến lược thích ứng AGILE
-Các bước xây dựng chiến lược thích ứng với thời đại số: logic mô hình chiến lược nhân sự 5P
Theo Ts Đỗ Tiến Long, mô hình lãnh đạo là trung tâm phát huy tác dụng đi vào thoái trào; xu thế tổ chức đang chuyển sang lấy con người làm trung tâm. Sự tự mãn với kinh nghiệm, thành quả cũ đã ngăn cản đổi mới học hỏi kiến thức mới và triển khai công nghệ mới.
Vị diễn giả cuối cùng, bà Hoàng Thiên Hương – Phó Tổng Giám Đốc tại công ty DIGINET đã chia sẻ về case study tầm quan trọng của yếu tố con người trong sự thành công của quá trình số hóa doanh nghiệp.
Bà Hoàng Thiên Hương đã chia sẻ về lộ trình chuyển đổi số case study: Dự án triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp DigiNet ERP tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sen Việt, từ các giai đoạn của sự thay đổi: từ chối, tranh luận, chấp nhận thay đổi, thích nghi giữa người dùng và hệ thống và bình thường mới.
Xin chân thành cảm ơn sự góp mặt của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại chương trình lần này. Trong thời gian tới, Viện Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp của Trường ĐH Ngoại Thương sẽ mang đến nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp thêm sức mạnh cho người lao động trước những bước ngoặt của thị trường lao động.