Đánh giá bài đăng này page
banner29 1
muc tieu doanh nghiep removebg preview

Rà soát và xây dựng chiến lược

Phương pháp xây dựng chiến lược độc quyền của iEIT – tích hợp 23 công cụ phân tích chiến lược dựa trên lựa chọn giữa tốc độ và cân bằng. (chi tiết 23 công cụ)

suc khoe doanh nghiep removebg preview

Khám sức khỏe doanh nghiệp

Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp toàn diện theo các khía cạnh: tài chính, chiến lược, nhân sự, văn hóa, tổ chức, bán hàng, mô hình kinh doanh (dùng thử), hướng dẫn chuyển đổi số…

nhan su doanh nghiep removebg preview

Xây dựng hệ thống trả lương 3Ps

Hệ thống lương thưởng đáp ứng yêu cầu tạo động lực, minh bạch, phù hợp dựa theo nguyên tắc đo lường giá trị công việc, giá trị con người

muc tieu removebg preview

Thiết lập hệ thống kiểm soát mục tiêu bằng BSC-KPI-OKR

Ứng dụng BSC-KPI-OKR trong quản trị mục tiêu chiến lược, đo lường hiệu suất, hiệu quả công việc từ phòng ban đến nhân viên

ra soat doanh nghiep removebg preview

Rà soát Tổ chức, Chức năng – Nhiệm vụ, Mô tả công việc

Tổ chức phục vụ tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu quả

phat trien doanh nghiep removebg preview

Tư vấn chuyển đổi số

Định hướng, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Dự án đã triển khai

đăng ký tư vấn doanh nghiệp