4.9/5 - (9 bình chọn)
dao tao public 1
1 1

MINI MBA – QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔ HÌNH TINH GỌN

Tìm hiểu thêm
Thư ký trợ lý giám đốc

THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

Tìm hiểu thêm

MINI MBA IN HRM

THẠC SỸ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THU GỌN

Tìm hiểu thêm
TEMPLATE 1

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ LOGISTICS

Tìm hiểu thêm
QUAN TRI TAI CHINH DOANH NGHIEP

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP

Tìm hiểu thêm
Dao tao quan tri nguon nhan luc

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Tìm hiểu thêm

KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Tìm hiểu thêm
Quan tri muc tieu BSC KPI OKR

QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG BSC, KPI VÀ OKR

Tìm hiểu thêm
Data Analytics for BI BA

DATA ANALYTICS FOR BI/BA

 

Tìm hiểu thêm

Dự án đã triển khai

XEM THÊM HỒ SƠ NĂNG LỰC - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC